Däckundersökning husvagn

Vi genomför nu en enkätundersökning tillsammans med Svenska däcksäkerhetsrådet om trafiksäkerhet kopplat till däck på husvagn. Vi vänder oss till dig som har eller de senaste tio åren har haft husvagn. Enkäten tar bara några minuter att fylla i och vi uppskattar mycket om du vill delta.

TILL ENKÄTEN

Utifrån dina och andras svar kan vi öka kunskapen om vilka trafiksäkerhetsproblem som finns kopplade till däck på husvagn och då bättre veta hur vi kan förebygga olyckor eller risk för olyckor.

Svenska däcksäkerhetsrådet är ett forum med deltagare från däckbranschen, myndigheter, försäkringsbranschen, trafiksäkerhetsorganisationer med flera, som delar erfarenheter och kunskap om frågor kopplade till däck och trafiksäkerhet.

Tack för din medverkan!

Med vänlig hälsning

Caravan Club
Lasse Lindström
Vice Riksordförande
070-4228539

 

 

Uppdaterar…
  • Inga produkter i varukorgen.