Fixa toan i vinter

Det finns många saker som blir värre ju längre du skjuter upp dem, att göra ren tanken på kassettoaletten hör dit. Faktum är att jobbet numer är både enkelt och tacksamt. Gör så här, så har du en fräsch toalett i husvagnen eller husbilen i många år framöver.

Publicerad 2020-03-25 08:47:13

Bilderna härintill visar ett värsta läge, det vill säga rengöring av en toatank som inte alls vårdats enlig manualen. Det är skälet till att vi tagit fram lite borstar och att vi lyft av det stora locket på kassetten.
Om du sköter grejorna rätt behövs inte det.

Följ de steg som beskrivs i bilderna 1-4 och 15-17 så är det klart sedan. Du behöver alltså bara fylla tanken med Casette tank cleaner och varmt vatten. Skaka tanken så att vätskan kommer åt på alla ytor. Lägg den med ovansidan nedåt i åtta timmar. Sedan vänder du den rätt och låter preparatet verka i ytterligare åtta timmar.

Enkelt arbete
Nu är jobbet i princip klart. Töm ur tanken och skölj den några gånger med rent vatten. Det är allt!.

Thetford rekommenderar att du gör rent på det här sättet ett par gånger per säsong – en gång mitt i sommaren och en innan du ställer av ditt fordon för vintern. Om du kör året runt gör du samma process ytterligare en eller två gånger.

Första gången du gör rent tanken kan du behöva upprepa behandlingen en eller två gånger. Normalt ska det räcka. Sitter det ändå kvar avlagringar, det kan handla om kalkavlagringar och urinsalter, kan du använda en borste i tanken. Men var försiktig, ytan är känslig och kan få repor om du använder för vassa verktyg.

1 Redo för jobbet, bara plasthandskarna som saknas.

2 Häll i Cassette tank Cleaner. 3 Fyll på med varmt vatten enligt anvisningen på flaskan.

4 Skaka tanken ordentligt. Öppna avluftningsventilen. 5 Lägg tanken uppochner i åtta timmar. Vänd den sedan och lämna den åtta timmar till.

6 Öppna tanken så här; dra ut skyddet ur spåren. 7 Skjut in det från motsatt håll.

8 Bladet ska linjera markeringspilarna. 9 Vrid moturs. Greppa även i hålet om det går tungt. Var försiktig så att inte spåren skadas.

10 När pilen står mot O är locket öppet. 11 Lyft upp mekanismen och gör rent med en mjuk borste.

12 Skölj noga med rent vatten. 13 Du kan borsta inne i tanken om det behövs, men var försiktig så att du inte repar plasten.

14 Skölj noga och sätt tillbaka mekanismen. 15 Efter 16 timmar, skaka tanken och ta av locket

16 Töm ut innehållet och skölj ur tanken med rent vatten. 17 Klart! Kontrollera och smörj packningarna.

Smörj packningarna
Om du märker att det läcker ur tanken när du vänder den upp och ner är det antagligen någon av packningarna kring bladventilen eller inspektionsluckan som läcker. Det vanligaste felet är inte att de gått sönder utan att det fastnat skräp så att gummit inte kan täta mot tanken eller bladventilen. Gör rent ordentligt och kontrollera om det finns torrsprickor någonstans. Om packningarna verkar ok ska du bara smörja in dem så håller de många år. Thetford har en siliconspray för ändamålet.

När du inte vistas i ditt fritidsfordon vinner du på att lämna bladventilen i toaletten öppen. Då får packningen vila och behåller sin spänst till nästa säsong.

Kolfilter
Toaletter som är kopplade till Thetfords eget fläktsystem har ett kolfilter i ett fack i golvet under kassetten. Se till att alltid ha sådana filter hemma i reserv. När du använder toaletten behöver de bytas var fjärde vecka.

Den tank vi gjorde ren är en av två i tidningens långtestbil. Den har hängt med några år och bara gjorts ren oregelbundet, det vill säga inte alls enligt bruksanvisningen. Så kommer det inte att vara i fortsättningen.

Fungerar bättre
Viktigaste skälet till det är faktiskt funktionen. Efter rengöringen löper mekanismen kring bladventilen väldigt mycket lättare och tystare – inte minst en stor fördel om toaletten används nattetid. Den här förbättringen beror helt och hållet på att tanken stod upp och ner halva tiden som Casette tank cleaneer verkade.

Inför rengöringen lossade vi den lilla lucka som sitter över avluftningsventilen på tankens ovansida. Där såg det inte fräscht ut, men det var självförvållat. Enligt bruksanvisningen till toaletten ska man inte köra med en tank som är fylld till mer än tre fjärdedelar. När kassetten står på plats är avluftningsventilen öppen och även om det finns ett lock över den kan tankinnehåll i olyckliga fall ta sig ut i toatankfacket i husbilen eller husvagnen.