Fritidsmagasinet annonspolicy

Fritidsmagasinet Caravan är öppen för annonser på samma vis som de allra flesta svenska tidningar och tidskrifter. Annonser kan öka tidningens läsvärde och ger intäkter som gör att vi kan fortsätta utgivning av magasinet.

De annonser som införs i Fritidsmagasinet Caravan ska inte strida mot tidningens annonspolicy. Denna policy är ett levande dokument, som diskuteras och används aktivt inför varje publicering. Ansvarig utgivare granskar varje annons i förväg. Det händer att tveksamma annonser stoppas eller nekas plats. Annonspolicyn gäller för samtliga kanaler där tidningen finns.

Fritidsmagasinet Caravan tar in annonser som inte strider mot svensk lag, Tryckfrihetsförordningen samt de etiska regler som finns angivna i Spelregler för press, radio och TV, utgivna av pressens samarbetsnämnd.

Fritidsmagasinet Caravan följer också de rekommendationer som Konsumentverket gör rörande oseriös marknadsföring och tar inte in annonser för kommersiella produkter som strider mot gällande lagstiftning.

Fritidsmagasinet Caravan tar inte in annonser med främlingsfientligt, könsförnedrande eller annat kränkande innehåll. Annonser för alkoholhaltiga drycker får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk av alkohol. Spelannonser ska på ett korrekt och balanserat sätt presentera chanserna att vinna och inte skapa intrycket av att chanserna att vinna är större än de faktiskt är. Spelannonser ska inte förmedla intrycket av att deltagande i spel är en lösning på ekonomiska problem eller kan förbättra spelarens sociala ställning.

Fritidsmagasinet Caravan tar inte in annonser från politiska partier vars värdegrund som strider mot de grundvärderingarna om allas lika värde.

Ansvarig utgivare har, med stöd av Tryckfrihetsförordningen, det yttersta ansvaret när det gäller vilka annonser som får publiceras.