Villkor för CCI

CCI gäller endast om: giltighetsdatumet (expiry date) ännu inte utgått. CCI-innehavaren är medlem i en klubb med anslutning till FICC. CCI är försett med en namnteckning.

Som CCI-innehavare förpliktar du dig:
• att respektera reglerna på campingplatsen
• att i förväg be om tillstånd att uppehålla dig på marker som inte officiellt är registrerade som camping
• att be om tillstånd att göra upp lägereld
• att inte skada växtligheten och inte lämna kvar avfall
• att medverka till att upprätthålla goda hygieniska omständigheter på campingplatsen
• att respektera andra personers privatliv och ta hänsyn till sovtider att hålla sig till reglerna på campingen

CCI-kortet
• Accepteras av de allra flesta campingplatserna som legitimation vid registrering. Campinginnehavare är emellertid inte tvungna att göra detta.
• Inkluderar en ansvarsskyldighetsförsäkring under vistelse på en campingplats, hyrd logi eller på ett hotell.
• Är ditt bevis för att kunna nyttja de beskrivna rabatterna

Ansvarsskyldighetsförsäkring
Som CCI–innehavare kan du campa i lugn och ro. Ditt resesällskap på högst 11 personer är nämligen försäkrat mot ansvarsskyldighet på campingplatsen.

Rabatter
CCI ger innehavaren rätt till rabatter som anges på webbplatsen. Om du vill komma i fråga för detta, då måste du uppge detta i förväg. Rabatter ges endast för en vistelseperiod på högst 21 dagar i sträck. Rabatter ges ej i efterhand.Som regel kan rabatter inte ges i kombination med andra rabatter.

Om du blir av med kortet
Förvara ditt CCI alltid på en säker plats. Förlust eller stöld av kortet kan ge upphov till skada. Skulle du trots detta förlora kortet, anmäl då detta omedelbart till din klubb. Din klubb besvarar gärna dina frågor om Camping Card International.

Uppdaterar…
  • Inga produkter i varukorgen.