Allt du bör veta om gasol

Kontroll av gasolinstallation

Efter kritik från EU kommissionen och därefter beslut från Myndigheten för samhällsskydd och MSB, slutar Svensk bilprovning med gasoltester i samband med kontrollbesiktning av husvagnar och husbilar den 29 april 2009. Man inför samtidigt en ny frivillig tjänst som motsvarar den gamla kontrollen. Den nya frivilliga kontrollen kostarf n 150 kr och man erhåller vid godkänd kontroll ett märke att sätta på gasolkofferten som visar att fordonet har läckagetestats. Kontrollen kan göras i samband med kontrollbesiktning eller som separat kontroll.

Caravan Club rekommenderar medlemmarna att utföra en årlig kontroll av gasolinstallationen omfattande minst:

Okulärkontroll

 • Slang-/rörledning
 • Ledningar och komponenter
 • Gastank
 • Fästanordning för gasflaska
 • Kontrollrapport
 • Gasinstallation
 • Täthetskontroll – Mätning genom provtryckning under 5 minuter

Bedömning täthet

Kontrollen kan göras hos bilprovningen i samband med kontrollbesiktning eller såsom frivillig kontroll, hos handlare i samband med service eller reparation. Alternativt kan servicereparatör komma ut till campingen och utföra gasoltest på plats!

Om brister upptäckts skall gasolanläggningen tas ur drift och ny täthetskontroll göras efter åtgärd.
På CCs campingplatser får det finnas max två gasolflaskor per campingenhet av storleksordningen 10 – 11 Kg.

Användning av gasol

När du campar i en husvagn eller en husbil har du gasol till ditt förfogande for matlagning, uppvärmning och drift av kylskåp. Gasol som används i hushåll och aven i campingfordon har lukttillsats for att ett eventuellt gasolläckage snabbt skall upptäckas. Man skall komma ihåg att gasolen är lättantändlig- Men med rätt användning är den ett säkert, effektivt och ekonomiskt bränsle.

Gasolen är en gas som är ungefär dubbelt så tung som luften och sjunker lätt ner till golvet eller ner i gropar, diken och andra nersänkta platser. Därför är förvaring i källarutrymmen förbjuden. Nar du använder gasolanläggning inomhus skall den vara försedd med bevakningssystem for lågan.

Lågan förbrukar syre från inomhusluften. Friskluftsintag som inte är avsedda for att stängas ska stå öppna. En spislåga förbrukar lika mycket syre som fem personer. När gasol brinner fullständigt ar lågan blåaktig. En rödaktig låga producerar alltid som avgas giftig koloxid. En bra försäkring for läckage av gasol och koloxid är en gasolvarnare.

Om du skall använda t ex en gasolgrill för hushållsbruk eller annan gasolapparat inomhus får användningstrycket vara högst 30 mbar och anslutningsslangen högst 1,2 meter lång. Som slang får du bara använda en för gasol avsedd lågtrycksslang med inre diameter på 10 mm.

När du använder gasol

 • Se till att kopplingen till flaskan är tät
 • När du byter flaska, stäng alltid flaskans ventil
 • Låt din gasolanläggning testas minst en gang per ar hos auktoriserad servicefirma. Så får du användningssäkerhet och trygghet
 • Om du känner gaslukt, stäng omedelbart flaskventilen. Tänd inte belysningen, släck omedelbart alla öppna lågor. Vädra grundligt
 • Lokalisera gasläckan och låt den åtgärdas omedelbart
 • Använd aldrig gasolspis för uppvärmning eftersom den förbrukar syret från inomhusluften och ökar luftfuktigheten
 • Ytan på gasolflaskan får aldrig bli varmare än 40 grader C
 • Koppla aldrig andra brännbara gaser till en gasolanläggning
 • Stäng alltid flaskventilerna när campingfordonet inte används

Information från AGA:

Lär dig hantera Gasol

Information från MSB:

Gasol för hem och fritidsmiljö

Information från Truma:

Fördelar, Råd & Svar

Information från MSB om Gasol i Husbil/Husvagn från Youtube: