Sektion: Riksorganisationen

Allt du bör veta om gasol

Efter kritik från EU kommissionen och därefter beslut från Myndigheten för samhällsskydd och MSB, slutar Svensk bilprovning med gasoltester i samband med kontrollbesiktning av husvagnar och husbilar den 29 april 2009. Man inför samtidigt en ny frivillig tjänst som motsvarar den gamla kontrollen. Den nya frivilliga kontrollen kostarf n 150 kr och man erhåller vid godkänd kontroll ett märke att sätta på gasolkofferten som visar att fordonet har läckagetestats. Kontrollen kan göras i samband med kontrollbesiktning eller som separat kontroll.