Tempo 100

images

Ska du köra 100 km/timmen på tyska motorvägar med dragfordon, med tillkopplad släpvagn eller husvagn, krävs ett Tempo 100-certifikat.
Detta kan ordnas genom DEKRAs hemsida.

DEKRA erbjuder certifiering för körning av dragfordon med tillkopplad släpvagn i en hastighet upp till 100 km/h på motorvägar i Tyskland.

1. Du behöver ett intyg på att släp/husvagnen lämpar sig för körning med en hastighet på 100 km/h i Tyskland!
För att få detta intyg måste du visa upp din släp/husvagn tillsammans med fordonshandlingarna hos deras provningsorgan. Provningsorganet utfärdar intyget om nedanstående förutsättningar är uppfyllda.

För släpvagnen/husvagnen

 • Släp/husvagnen ska vara lämplig för en hastighet på minst 100 km/h vilket ska visas med ett intyg från släp/husvagnstillverkaren. (Dekra har generellt intyg som gäller för Cabby, KABE, Polar, Solifer och Adria.)
 • De monterade däcken får inte vara äldre än sex år.
 • Däckens hastighetsindex ska vara minst “L” (120 km/h).
 • Beroende på släp/husvagnens utrustning som bromssystem, stötdämpare etc.uppstår faktorer som är av betydelse för valet av det tillåtna dragfordonet. Minsta tillåtna tjänstevikten för tillåtna dragfordon beräknas med dessa faktorer

För dragfordonet:
Om släp/husvagnen uppfyller villkoren kan den användas med följande dragfordon

 • Personbilar
 • Andra motorfordon med mer än två hjul och med en maximal tågvikt upp till 3500 kg.
 • Bussar med en tillåten totalvikt upp till 3500 kg, när de har tillstånd att köras med en hastighet på 100 km/h enligt tyska vägtrafiklagen 18 § femte stycket punkt 5. Dokument som styrker detta måste finnas.
 • Dragfordonet måste vara utrustat med ABS (antilåssystem). Om dragfordonet är utrustat med ett kördynamiskt stabilitetssystem för drift med släp/husvagn, gäller förändrade krav för tjänstevikten. I dessa fall måste det vara påvisat att driften av en kombination i upp till 120 km/h förbättras jämfört med drift utan sådan utrustning. Detta ska påvisas genom uppgifter i fordonshandlingarna eller genom intyg från tillverkaren av dragfordonet som är kopplat till fordonets identifikationsnummer (VIN).

För kombinationen dragfordon med tillkopplad släp/husvagn:

 • Viktförhållandet mellan släp/husvagnens maximala totalvikt och dragfordonets tjänsteviktska följas.
 • Dragfordonets tjänstevikt måste minst motsvara det värde beräknat beroende på typ av släp/husvagn.
 • Vertikal last på kopplingen (s-värde) på kombinationen av fordon ska anpassas efter största möjliga s-värde på dragfordonet eller släp/husvagnen. Fordonet med det lägsta värdet bestämmer den övre gränsen. (S-värde avläses på kulhandske, släp/husvagn, samt draganordningen. S-värde ska finnas att utläsa på typskylt eller monteringsanvisning).

2. Du behöver ett certifikat från den tyska registreringsmyndigheten!
DEKRA, tar fram de intyg som krävs och sköter all kontakt med tyska myndigheter. De tyska myndigheterna behandlar ärendet och skickar certifikatet till DEKRA. De kontaktar därefter dig och överlämnar certifikat samt klistrar den tillhörande Tempo 100 ettiketten. Behandlingstid är 6-8 veckor.

3. Nu får du köra med en hastighet på 100 km/h!
Med den certifierade släpvagnen i kombination med de dragfordon som är tillåtna enligt den fastställda tjänstevikten, får du nu köra med en hastighet upp till 100 km/h på tyska motorvägar och motortrafikleder. Intyget och certifikatet ska medföras i original och på begäran visas upp för myndighetspersoner i Tyskland för kontroll.

OBS!
Vid körning med certifierad släpvagn, ansvarar alltid föraren att villkoren i det här dokumentet samt i certifikatet, är uppfyllda för fordonskombinationen. Är inte villkoren uppfyllda förlorar certifikatet sin giltighet. Överträdelse kan ge bötesstraff.

Vid framförande av fordon, tänk alltid på följande:
Fordonen bör alltid vara i bra underhållet skick. Vid ökad hastighet ökar risken för olyckor, det är du som förare bär ansvaret för människa och last!