Sektion: Golf

sv en de

För att inte riskera att bidra till smittspridning av covid-19 genomfördes ett antal förändringar i vårt ordinarie program. Vissa tävlingar ställdes in medan andra flyttades till ett senare tillfälle.Vi följde rekommendationerna som utfärdades av SGF (Svenska Golf Förbundet). Dessa rekommendationer baserades på Folkhälsomyndighetens allmäna råd för tävlingsverksamhet.

  • Välkommen till Caravan Golf

    Inom Caravan Club finns en golfkommitté som ser till att det anordnas tävlingar på olika platser under året. För många är det en oslagbar kombination att förena intresset för fritidsboende i husvagn eller husbil med intresset för golf.

    Var, när och hur vi än träffas har vi alltid golfintresset gemensamt. Caravan Club påverkar landets golfklubbar att anordna uppställningsplatser intill banorna.

     

Tävlingar och träffar

Läs mer under TÄVLINGAR OCH TRÄFFAR om vad vi har gjort under verksamhetsåret 2020.

Vidare