Historisk riksstämma

Lördagen den 8 maj 2021 blev, främst av två anledningar, en historisk dag i Caravan Clubs historia. Det var den första gången i klubbens historia som en riksstämma genomfördes digitalt, och det blev den sista riksstämman som genomfördes i det gamla formatet.

Uppslutningen till stämman var god: av sektionernas 90 möjliga delegater anslöt 73 tills stämman öppnades av riksordförande Börje Svärdström.
Innan upprop och justering av röstlängden hölls en parentation för de vänner och Caravan Club-medlemmar som gått bort under året.
Tidigare riksordförande Sven Hansson valdes till mötesordförande och nuvarande rikssekreterare Christel Christensen valdes till sekreterare för stämman.

Årsredovisning
Verksamhetsberättelse och årsredovisning samt förslaget till vinst-/förlustdisposition föredrogs av rikskassör Stefan Aldevik.
Revisionsberättelsen föredrogs och därefter fastställdes resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2020. Mötesdeltagarna följde revisorernas rekommendation och beviljade styrelsen ansvarsfrihet för året.

Motioner
Till årets stämma hade fem motioner inkommit. Vice riksordförande Lasse Lindström redogjorde för riksstyrelsens ståndpunkt. Den efterföljande omröstningen resulterade i att samtliga motioner avslogs.

Styrelseledamöter
Till ny riksordförande valdes Roger Hansson. Christel Christensen omvaldes som rikssekreterare ytterligare två år. Christer Katus omvaldes som ledamot i två år. Annelie Svensson valdes till ny ledamot för två år.

Valberedning
I valberedningen omvaldes såväl Greger Landkuist, Britt W Sorpola som Anette Andersson för två år.

Stadgar
Caravan Clubs stadgar har under året uppdaterats av en projektgrupp bestående av Thomas Falck och Emil Lindholm. Efter några frågor godkändes stadgarna som kommer att gälla från kommande årsskifte.

Riksstämma
Under en tid har en projektgrupp bestående av Lennart Nielsen, Hasse Andersén och Leif Bengtsson arbetat fram ett förslag som skulle innebära att Riksstämma (har genomförts udda år och med 90 delegater) och Representantskapsmöte (genomförts jämna år och med 36 delegater) i nuvarande tappning utgår och ersätts av årsmöte varje år.
En annan skillnad skulle vara att det räckte med att en delegat från varje sektion deltog på årsmötet och denne tilldelas antal röster beroende på antal medlemmar i sektionen.
Riksstämman beslutade att gå på projektgruppens förslag och att den nya ordningen börjar gälla från och med 2022.

Verksamhetsplan
Roger Hansson presenterade Caravan Clubs verksamhetsplan för 2021-2022 och Stefan Aldevik presenterade budgeten för den gemensamma förvaltningen.

Nästa årsmöte
Nästa årsmöte, det första i sitt slag, bestämdes till lördagen den 7 maj 2022. Plats kommer att meddelas senare.

Medlemsvärvning
De pågående projekten ”Medlemsvärvning” presenterades av Smålandssektionens ordförande Angela Schandersson och Sven Hansson, ”IT-utveckling” presenterades av riksstyrelsens Christer Katus och Therese Wiklund från riksstyrelsen presenterade det nya konceptet ”CC Youth” som är en del i CC Ung.

Avslutning
Avgående riksordförande Börje Svärdström sammanfattade sina fyra år i rollen som riksordförande och avtackades av vice riksordförande Lasse Lindström innan nyvalde riksordförande Roger Hansson tackade mötesdeltagarna för ett väl genomfört möte och förklarade Riksstämman 2021 avslutad.

För ytterligare information
maila roger.hansson@caravanclub.se

 

 

Uppdaterar…
  • Inga produkter i varukorgen.