Nyhetsbrev april 2020


Så hanterar Caravan Club corona-krisen

Den 27 mars, beslutade den finska Caravan-klubben, SF Caravan att ställa in det stora nordiska arrangemanget NCT, som skulle genomförts i Kuopio den 6-10 juli. Redan tidigare har den italienska campingförening som ansvarar för den stora FICC-träffen också kastat in handduken.

– Just nu ändrar sig bilden från dag till dag, konstaterar Börje Svärdström, riksordförande för Caravan Club. Enda chansen att hålla sig uppdaterad om utvecklingen i campingvärlden är att följa med på våra hemsidor och sociala media.

De senaste veckorna har allt fler smittats av det nya coronavirus som orsakar sjukdomen covid-19. Sedan utbrottet i Kina, i december, har sjukdomen utvecklats till en pandemi och finns nu över hela världen.

I Sverige har de myndigheter som arbetar med regler och rekommendationer kring pandemin hittills betonat det personliga ansvaret och inte infört direkta begränsningar i människors rörelsefrihet.

Följer direktiven
– Liksom alla andra föreningar väljer vi inom Caravan Club att följa Folkhälsomyndighetens direktiv, förklarar Börje. Det innebär först och främst att vi ställer in arrangemang som kan locka många deltagare.

Det innebär inte att stora träffar inte blir av utan att de skjuts på framtiden.

– De campingfestivaler vi planerat i Kristinehamn, Ockelbo och på Sturkö kommer att genomföras, men just nu är det omöjligt att säga när, säger Börje. Stora delar av programmet var ju klart när arrangemangen avblåstes så det är förhoppningsvis ganska enkelt att dra igång arbetet igen.

Skjuter upp träffar
Caravan Clubs representantskapsmöte, liksom de flesta av sektionernas årsmöten har skjutits upp till efter sommaren.

– Det är en direkt konsekvens av rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten, säger Börje. Nu har gränsen för offentliga arrangemang sänkts från 500 till 50 deltagare och det finns tydliga råd om att begränsa de tillfällen när människor samlas i mindre lokaler. Allt handlar om att minska risken för smittspridning så mycket som möjligt.

Under mars har bland annat Åre och Östersund krävt att myndigheterna skulle tvinga fram en stängning av skidanläggningarna i Åre. Liknande krav kommer på andra håll, där kommuner och regioner befarar att sjuka turister ska överbelasta sjukvården.

I Norge har myndigheterna bestämt att folk måste hålla sig i sin hemkommun. Det innebär att de inte bör åka vare sig till sina stugor eller till campingplatser.

Det finns kommuner på Västkusten som vill ha liknande regler i Sverige.

Öppna campingplatser
– Vi följer som sagt Folkhälsomyndighetens direktiv och hittills pekar ingenting på att det skulle innebära ökad risk för smittspridning att besöka en camping, säger Börje. Men det förutsätter förstås att du som campinggäst uppfyller grundkraven, det vill säga håller dig hemma om du känner dig sjuk.

På Folkhälsomyndighetens hemsida, www.folkhalsomyndigheten.se, finns råd och svar på allt du behöver veta om corona-pandemin:
De symtom som rapporterats är framförallt feber och hosta. Men andningspåverkan, snuva, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk kan också vara symptom på att du blivit smittad av corona-virus.

Känner du symtom ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Håll dig hemma! Gå inte till jobbet, skolan eller förskolan. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk.

Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobb eller skola.

Äldre människor löper större risk att bli svårt sjuka. Därför är det viktigt att inte i onödan besöka personer på sjukhus och äldreboenden. Låt bli sådana besök om du känner dig det minsta sjuk.

De senaste nyheterna om corona-läget finns på www.krisinformation.se.

Information i app
Utrikesdepartementet har tagit fram appen ”UD Resklar” som både innehåller UD:s råd till svenska resenärer och aktuell information från många vanliga resmål. Appen finns på Appstore och Google Play.

För arrangörer av evenemang med färre än 500 personer finns information på Folkhälsomyndighetens hemsida om hur man kan göra en bra riskbedömning, och hur man kan minska risken för spridning av covid-19.

– Det tog vi fasta på när vi beslutade att skjuta upp kurser, möten och träffar, säger Börje. Samtidigt använder vi förslagen från Folkhälsomyndigheten för att minska risken för smittspridning på våra campingplatser.

Höjda krav på städning
Här handlar det dels om att aktivt sprida information om de hygienregler som minskar smittspridningen, dels om höjd kvalitet på städningen.

– Vi är helt enkelt mer noga med att desinficera handtag, strömbrytare och andra ytor där det skulle kunna finnas virus, säger Börje.

Det här är vad som gäller när den här tidningen går i tryck. För aktuell information hänvisar Caravan Club till hemsidan.

ANNONS

 


Dubbdäck fram till 30 april

Transportstyrelsen har förlängt tiden för byte till sommarhjul till och med sista april.

– Följderna av coronavirusets smittspridning innebär att branschen genomgår en oerhört tuff period, med permitteringar, sjuk personal, stängda skolor och karantän för både personal och verkstadskunder, säger Bo Ericsson vd för branschorganisationen SFVF. Våra medlemmar som består av verkstäder och många däckverkstäder är i stort behov av en förlängd skiftestid, för att ha en möjlighet att hinna med att skifta hjul inom föreskriven period.

Transportstyrelsens beslut innebär att dubbade däck är tillåtna att användas fram till den 30 april. Transportstyrelsen anser att det finns skäl för att medge undantag för perioden som dubbade däck är tillåtna att användas. Effekten av ett undantag från den tillåtna perioden för dubbade däck bedöms inte utgöra någon fara för trafiksäkerheten.

– Även under normala förhållanden är det här en extrem period, med en väldigt hög arbetsbelastning, för att hinna skifta ca 3,3 miljoner bilars dubbdäck till sommarhjul, säger Bo Ericsson.


Koll på läget i Danmark

Kan du resa utanför Sverige i sommar? Öresundsbron har kontinuerlig uppdatering av utvecklingen i Danmark och många tipps om spännande resmål som du kan besöka när krisen är över.

 

Läs mer


Riskutbildning påverkar yrkesförare

En riskutbildning för yrkesförare av tunga fordon skulle kunna ge säkerhetsvinster och minska antalet trafikolyckor. Utbildningen, som prövades vid en fallstudie, visade att egna upplevelser av praktiska moment gav mer insikt i egen och andra trafikanters sårbarhet, och att hastighet och avstånd spelar roll.

Trafiksäkerhetsorganisationen NTF har i samarbete med andra organisationer genomfört en riskutbildning för yrkesförare av tunga fordon. Syftet var att undersöka hur en riskutbildning påverkar förarens riskmedvetenhet och se om det leder till reflektion över sin egen attityd och eget beteende kopplat till trafiksäkerhet.

– En utbildning som innehåller praktiska moment om hur man själv hanterar risker ger upplevelser av sårbarhet. Det kan leda till att föraren blir mer medveten om vikten av rätt hastighet och att hålla avstånd. Om det påverkar beteendet skulle det sannolikt innebära sänkta hastigheter och bättre avståndshållning. Skulle yrkesförarna dessutom påverka andra medtrafikanter skulle det i sin tur kunna leda till ett minskat antal olyckor, säger Christina Stave, forskare vid VTI och medförfattare till rapporten om studiens resultat.

Idag finns riskutbildning endast för de som tar körkort för motorcykel och personbil. Men förarna som deltog i NTF:s riskutbildning var överens om att det finns ett stort behov av riskutbildning även för de som tar körkort för tunga fordon. Flera menar att en riskutbildning med praktiska moment borde finnas med i YKB, yrkesförarkompetensutbildningen. Skulle dessutom även de som tar körkort för motorcykel och personbil få lära sig mer om tunga fordons krafter, stoppsträckor, bromsfunktion, döda vinklar och platsbehov skulle det sannolikt leda till ett bättre samspel i trafiken och minskat antal olyckor.

Deltagarna i studien uppgav att det viktigaste i utbildningen var de praktiska momenten. Yrkesförarna tog med sig erfarenheter från halkbanan, där de fick uppleva att några få km/h kan vara avgörande för att klara av en kurva vid halt underlag. Likaså fick de uppleva effekterna av att hålla för kort avstånd till framförvarande fordon.

– I utbildningens gruppdiskussioner framkom även det stora ansvar som vilar på köpare av transporter. Även åkeriägarna har ett stort ansvar när det gäller att underlätta för förarna att kunna köra trafiksäkert. Det behövs en god säkerhetskultur inom organisationen där förarna ges möjlighet att prioritera säkerheten, säger Christina Stave.

Projektet ”Riskutbildning för yrkesförare av tunga fordon – fallstudie av effekter” har bedrivits under år 2019, finansierat av Trafikverket Skyltfonden. NTF har genomfört projektet i samarbete med Stora Holm Trafikövningsplats, VTI och Sveriges Åkeriföretag.


Pepp i coronatider

MHF har skapat speciell hemsida för förströelse i coronatider. Kanske är en del inte så vana att söka efter saker på internet, eller har redan surfat igenom allt de kommit på? För att peppa lite har MHF skapat en särskild sida som enbart är inriktad på roliga saker och förströelse. Det handlar om att inte bara tänker mörka tankar i dessa dagar.

Läs mer

Uppdaterar…
  • Inga produkter i varukorgen.