Nyhetsbrev juni 2020


Bli upptäcktsresande hemma

Det blir en annorlunda sommar! Som det ser ut nu stannar vi i Sverige. Och om inte rekommendationerna ändras rejält kommer vi dessutom att hålla oss i hemtrakterna. Man hinner inte så långt på två timmar…

Nästa nummer av Fritidsmagasinet Caravan kommer den 11 juni. Genomgående tema i tidningen är Hemester – om äventyr och upplevelser nära dig. Jag hoppas att reportagen kan locka dig att upptäcka allt som finns så nära att det är lätt att missa i vardagen. Då har vi ofta så bråttom att ta oss någon annan stans.

Boka plats på en camping i närheten, ta med cyklar, vandringsskor och ett öppet sinne. Jag törs lova att du kommer att upptäcka sådant du aldrig sett förut!

Sverige är fantastiskt och en hemester kan bli ett stort äventyr för hela familjen.

Börje Svärdström, riksordförande för Caravan Club

ANNONS

 


Caravan Salon och Elmia samtidigt

På grund av de covid-19-restriktioner för större sammankomster som gäller fram till den 31 augusti i Tyskland har världens största mässa för campingfordon flyttats fram i tiden. Nu krockar arrangemanget med Nordens största mässa – Elmia Husvagn Husbil.
I dagsläget räknar dock Elmia med att genomföra sitt arrangemang som vanligt. Noliamässan, som traditionellt genomförs i början av augusti, har redan flyttats fram till nästa år. Då går den i Piteå, samtidigt som staden fyller 400 år.


Hymergruppen ställer in alla mässor.

Den stora Hymergruppen, med märken som Bürstner, Carado, , Dethleffs, Eriba, Etrusco, Hymer, Niesmann+Bischoff, Laika, LMC och Sunlight, har ställt in all planerad medverkan i mässor under 2020.
Företaget ser för stora risker för ökad smittspridning av covid-19 och satsar i stället på andra sätt att presentera produktnyheterna inför 2021.

Läs mer


Väg jobb för ökad säkerhet

I sommar bygger Trafikverket nya vägar, asfalterar om och breddar befintliga vägar, separerar för mötande trafik och underhåller broar och tunnlar. Åtgärderna görs för att öka tillgängligheten och göra resorna säkrare.

I Sverige finns cirka 10 000 mil statliga vägar och under sommaren genomförs ett omfattande arbete på våra vägar. Det finns flera anledningar till att arbetena utförs på sommaren, dels är vi beroende av sommarvädret för många av arbetsmomenten, dels är arbetspendlingen och yrkestrafiken inte lika intensiv som under resten av året.

– Volymen på våra vägarbeten i sommar är ungefär detsamma som tidigare år, säger Jonas Eliasson, tillgänglighetsdirektör på Trafikverket. Vägarbetena genomförs i hela landet för att öka tillgänglighet, trafiksäkerhet och även förbättra för kollektivtrafiken.

Mest trafikpåverkande vägarbetena
Här är ett urval av de arbeten som kan komma att påverka dig som trafikant i högre grad om du väljer att resa på vägarna i sommar. Följ regeringen och Folkhälsomyndihetens rekommendationer för inrikesresor.

I Göteborg, som växer, där bygger vi om och bygger nytt. Den som ska ta sig fram i Göteborg under sommaren är ett bra tips att ta god tid på sig. Många projekt på liten yta gör att man behöver hitta nya vägar. Västlänken bygger en järnvägstunnel med tre centrala stationer, Älvsborgsbron renoveras, Gullbergstunneln byggs i centralenområdet och dessutom pågår en mängd andra arbeten som underlättar för framtida resor när tillgängligheten ökar.

Längre söderut bygger vi ut E4an förbi Ljungby i Småland till motorväg. Det gör att sträckan blir mindre känslig för störningar och att mängden trafik kan öka, vilket skapar ett smidigt flöde för trafikanter och näringsliv.

I Stockholmsområdet gör vi bland annat förbättringar på Essingeleden och för kollektivtrafiken längs E18 Stocksund – sträckan mellan Danderyds kyrka och Lahäll – där körfälten breddas för att bussar ska komma fram snabbare och säkrare, och trafiken flyta bättre.

Vi bygger om korsningen Ekebykorset på E18 i Karlskoga för att förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten. Vi gör en ny cirkulationsplats och en gång- och cykeltunnel.

Vi gör flera beläggningsåtgärder och även något brounderhåll längs norrlandskusten, E4 mellan Gävle och Örnsköldsvik för att det ska bli smidigare att ta sig fram framöver.

I Norrbotten görs flera arbeten på den normalt sett intensiva pendlarsträckan längs väg 97, bland annat genomförs arbeten med mittseparering för att öka trafiksäkerheten.

Läs mer


Kris på rederierna

Reserestriktionerna till följd av covid-19-pandemin slår lika hårt mot färjerederierna som mot flyget.
Tallink Silja AB har just varslat 450 av företagets anställda om uppsägning.
Stena vill sälja linjen Trelleborg – Sassnitz och har reducerad trafik på flera andra linjer.
Under april minskade resenärerna med 96 procent, enligt Tallink Silja.

Tallink varslar 450
Tallink Silja AB har varslat 450 anställda om uppsägning. Den absoluta majoriteten gäller anställda ombord på fartygen, men även ett mindre antal anställda i land berörs av varslet.
Coronakrisen har slagit hårt mot passagerarfärjetrafiken. Myndighetsbeslut och reserestriktioner har gjort att fartygen tvingats tas ur trafik och intäkterna har i princip försvunnit från en dag till en annan. Passagerarsiffrorna under april månad föll med 96 procent jämfört med samma månad 2019. För att överleva krisen måste företaget nu reducera organisationen och anpassa alla kostnader efter den rådande verkligheten.
-De ekonomiska konsekvenserna av reserestriktionerna är förödande för passagerarfärjetrafiken och det står nu klart att vi endast kommer att kunna bedriva en begränsad verksamhet under lång tid framöver. Vi har därför inget annat val än att kraftigt dra ner på organisationen och varsla stora delar av besättningen ombord på våra fartyg, säger Marcus Risberg, vd på Tallink Silja AB.
Utöver den negativa effekten som det uteblivna resandet har så har företaget även drabbats hårt av att det sjöfartsstöd som normalt utgår, och är helt avgörande för den svenska sjöfartsnäringen, nu har dragits in då fartygen inte är i trafik.
-Vi har under en längre tid påtalat för regeringen att vår verksamhet inte fungerar utan sjöfartsstödet under denna extremt svåra tid. Vi hoppas att regering och riksdag förstår allvaret och snabbt inför en tillfällig ändring av lagen om sjöfartsstöd så att vi slipper lägga ytterligare varsel och kan behålla resterande personal, säger Marcus Risberg.

Stena vill sälja Trelleborg –Sassnitz
Stena Line erbjuder Sassnitz stad att för 1,5 miljoner euro ta över linjen mellan Trelleborg och Sassnitz, vilket Trelleborgs allehanda var först att rapportera om.
– Vi vet att linjen har stor betydelse för Sassnitz och Rügen, säger Stena Lines presschef, Carl Mårtensson, till Trelleborgs allehanda.
Enligt honom pågår nu dialog, men ingenting är slutgiltigt.
Efter att Stena Line offentliggjorde att Kungsleden mellan städerna skulle läggas ner för gott har de boende och näringslivet i Sassnitz och delstaten Mecklenburg-Vorpommern protesterat. När linjen försvinner hotas många arbetstillfällen och affärsmöjligheter.
– Många i befolkningen identifierar sig med linjen, den har ju funnits i 110 år och ger arbetstillfällen, säger Carl Mårtensson till Sjöfartstidningen.
Stena Line har däremot ingen plan på att återuppta trafiken, inte heller om läget skulle förändras efter corona.
Trelleborgs hamn ser å sin sida gärna att linjen återupptas. Hamnens vd Jörgen Nilsson säger till Trelleborgs allehanda att tågfärjan F/S Sassnitz är byggd för att trafikera just Kungsleden och har unika kopplingar för angöring i färjelägena i de båda städerna.
Tåg- och färjeförbindelsen mellan vänorterna Sassnitz och Trelleborg har funnits sedan 1909.


Det blir sakta lite bättre

Hela 35 procent av trafikanterna på väg kör för fort i tätort, framför allt på 40-sträckor. Det visar den årliga mätningen av hastigheter på gator i tätort som genomfördes 2019. Den genomsnittliga hastigheten i de områden där mätningen görs har däremot minskat stadigt sedan mätningarna startade 2012.

2009 fattades ett riksdagsbeslut om målet att antalet dödade i vägtrafiken ska halveras 2007–2020. För att följa upp detta studeras utvecklingen av bland annat hastighetsefterlevnad på det kommunala vägnätet i tätort. Mätningar av trafikanternas hastighetsval i tätort har gjorts årligen sedan 2012. Delmålet är att minst 80 procent av trafiken ska köra inom gällande hastighetsgränser.

Resultaten av mätningarna visar att medelhastigheten för alla fordon år 2019 på det studerade vägnätet var 47 km/tim. För hastighetsgräns 40 km/tim var medelhastigheten 40 km/tim, för 50 km/tim var den 45 km/tim och för 60 km/tim var den 51 km/tim. Medelhastigheten har minskat med 2 km/tim sedan mätningarna startade 2012.

Mätningarna 2019 visar att det totalt sett var 65 procent av trafiken som höll hastighetsgränsen, jämfört med 66 procent 2018. Hastighetsefterlevnaden var sämst på gator med hastighetsbegränsning 40 kilometer i timmen, där endast 48 procent av trafiken höll sig under hastighetsgränsen. På gator med 50 km/tim var det 72 procent som höll sig till laglig fart. På gator med 60 och 70 kilometer i timmen var det 79 respektive 70 procent som höll hastighetsgränsen enligt 2019 års mätning.

– För höga hastigheter ökar risken för olyckor med allvarliga skador och dödsfall som följd. Resultatet av mätningarna visar därför att det är viktigt med ytterligare åtgärder för att öka efterlevnaden, främst på gator med 40 kilometer i timmen där det ofta finns gående och cyklister, säger Anna Vadeby, senior forskare på VTI.

Exempel på åtgärder som kan öka efterlevnaden kan vara tekniska stödsystem som hjälper föraren att hålla hastigheten och införande av geofencing*. Att utforma gatorna så att de blir mer ”självförklarande” kan göra att det blir mer naturligt för trafikanterna att följa skyltad hastighetsgräns. Andra lämpliga åtgärder kan vara ökad användning av trafiksäkerhetskameror och fler poliskontroller.


Rekordlåga siffror

Under 2019 minskade den totala körsträckan för svenskregistrerade personbilar med 2,2 procent, jämfört med 2018. Den genomsnittliga körsträckan per bil var samtidigt den lägsta uppmätta. Det visar Trafikanalys officiella statistik över körsträckor med svenskregistrerade fordon.
-Körsträckan för alla svenskregistrerade personbilar var 6 714 miljoner mil under 2019 och det är första gången på sex år som den totala körsträckan har minskat, säger Anette Myhr, statistiker på Trafikanalys

Den genomsnittliga körsträckan per bil minskade också, -2,8 procent jämfört med året innan och det är den lägsta noteringen sedan 1999 då den officiella statistiken på området startade.

Antalet personbilar som var i trafik under året ökade blygsamt, med 0,6 procent, vilket är den minsta ökningen sedan 2009. Personbilarnas genomsnittliga körsträcka minskade enligt ovan med 2,8 procent. Det innebär att även den totala körsträckan minskade under 2019 med 2,2 procent, vilket är den största årliga minskningen som uppmätts.

-Trafikverket har också observerat att ökningen av vägtrafiken tycks ha avstannat under 2019, men det återstår ännu att utreda vad orsakerna bakom minskningen av körsträckorna kan vara, säger Anette Myhr


Bosch i topp på elcyklar

Konsumentverkets tidning Råd&Rön har testat tio elcykelmotorer från Bosch, Shimano och Yamaha. Bäst i test blev Bosch Performance Line Cruise med displayen Intuvia. Det handlar om en elmotor placerad i vevpartiet. Ett viktigt argument för resultatet var att motorn är väldigt tyst.
Elmotorer från Bosch och Shimano dominerar bland de elcyklar som har motorer vid vevpartiet.


Välj rätt skydd mot solen

Många längtar efter sommar och att kunna vara ute i solen. Men tänk på att skydda dig mot de starka UV-strålarna. Här ger Apoteket tips på hur du kan sola säkert i sommar. Grundregeln är att använda solskydd och att smörja ofta och mycket.

Solens strålar är livsviktiga för allt liv på jorden och de gör oss bland annat pigga och hjälper oss att bilda D-vitamin. Men strålningen är också skadlig för huden. Strålskyddsmyndighetens skriver i sin senaste rapport att samtliga typer av hudcancer ökar i den svenska befolkningen, och att nästan 500 personer per år avlider till följd av främst hudmelanom.

– Tänk också på vilken hudtyp du har. Om du har blek hy, fräknar och ljust eller rödlätt hår är risken större att du bränner dig och du behöver mer skydd. Om du sällan bränner dig och har lätt för att bli brun, så tål du solen ganska bra. Men det betyder inte att du är osårbar, säger Apoteket kvalitets- och ingrediensexpert Winta Woldai.

Här är några smarta soltips inför sommaren
Du blir inte snabbare brun om du struntar i solskydd – bara snabbare bränd. Var generös med solkräm och smörj in dig ofta. Minst en handfull behövs för att smörja in hela kroppen.

Starta med en högre solskyddsfaktor de första dagarna. Sedan kan du sänka successivt när huden byggt upp ett skydd.

Huden hos små barn är extra solkänslig. Se till att de minsta håller sig i skuggan, och tänk på att kläder skyddar allra bäst.

Skydda panna, näsa och öron lite extra! Använd vattenfast solstift med hög solskyddsfaktor.

UV-strålningen varierar över tid och det kan vara klokt att hålla kolla på prognoserna för att kunna anpassa solning och skydd. Bland annat SMHI har prognoser för UV-strålning.

Apoteket får ofta frågor från kunder som undrar om olika typer av solskydd, hur de fungerar och om något är farligt för hälsan.

– Det är större risker med att inte använda solskydd. Vi har en tuff kvalitetskontroll och följer de senaste forskningsrönen. De ingredienser vi använder är godkända och är skonsamma både mot människor och miljö, säger Winta Woldai.

Så fungerar märkningen av solskydd
Rekommendationerna om vilket skydd som solskyddsmedlen ska ge, och hur de ska vara märkta är desamma inom hela EU. Syftet med märkningen är att du som konsument ska få det enklare att välja rätt nivå på ditt solskydd. Du ska kunna lita på att det ger ett tillräckligt skydd och dessutom bli informerad om hälsoriskerna.

Solskydd i fyra kategorier

 • Lågt skydd (Low): spf 6-10
 • Medelhögt skydd (Medium): spf 15-25
 • Högt skydd (High): spf 30-50
 • Mycket högt skydd (Very high): spf 50+

Solskyddsfaktorn förlänger tiden i solen
Solskyddsfaktorn anger skyddet mot UVB-strålningen. Säg att din solskyddsprodukt har faktor 10. Det betyder att du teoretiskt kan vara i solen 10 gånger så lång tid utan att bli bränd – jämfört med om du inte haft något skydd alls. Välj faktor efter din hudtyp, var du ska vara och vad du ska göra i solen. Det är också viktigt att veta hur hög UV-strålningen är, se UC-index nedan.

Skyddsnivån mot UVA-strålarna rekommenderas vara minst 1/3 av UVB-skyddet. Märkningen av UVA-skyddet ska vara likadant på alla solskyddsprodukter och märkas med en särskild symbol UVA i en cirkel.

UV-index
UV-index är ett mått på hur stark solen är och ger en signal om hur mycket skydd du behöver. Årstid och tid på dygnet styr förstås hur stark strålningen är och därmed indexet. Men även om det är molnigt och hur tjockt ozonskiktet är påverkar.

Det enda tillfället när det är riskfritt att vara ute i solen hela dagen utan skydd är när UV-index är lågt.

7 myter om solskydd

 1. Om jag som är ljus smörjer in mig med hög skyddsfaktor blir jag inte brun.
  Du blir brun, men inte bränd. Dessutom håller färgen längre.
 2. Om jag använder solskydd kan kroppen inte producera D-vitamin.
  Du behöver bara exponera en hudyta i storleken av din underarm eller ansikte i ungefär en kvart om dagen för att kroppen ska uppnå maxproduktion av D-vitamin.
 3. Solskydd som inte är naturliga/ekologiska innehåller farliga, hormonstörande och cancerframkallande kemikalier.
  Solskydd innehåller inga hälsoskadliga ingredienser som kan orsaka skada på din hud eller hälsa. Skillnaden på naturligt/ekologiskt solskydd och ”vanligt” solskydd är att man endast använder sig av fysikaliska UV-filter som titandioxid och zinkoxid. Utöver detta innehåller ekologiskt solskydd andra naturliga och ekologiska ingredienser. Konventionellt solskydd innehåller oftast en kombination av fysikaliska och kemiska UV-filter, vilket ger en bättre kosmetisk känsla på huden. Alla godkända UV-filter är utvärderade och bedöms som säkra. Det är alltså varken bättre eller sämre med naturligt/ekologiskt solskydd.
 4. Jag som har mörk hud behöver inte använda solskydd.
  Mörk hud har ett bättre skydd mot solens strålar än ljus hud, men man kan fortfarande bränna sig och få solskador, till exempel soleksem, eller ojämna pigmentförändringar av solen. Att mörkhyade drabbas av hudcancer är ovanligt men det kan förekomma. Enligt Cancerfonden så drabbas en person på 100 000 i den svarta befolkningen av malignt melanom. Så skydda dig även om du har mörk hud!
 5. Om det är molnigt ute behövs inget solskydd.
  Du har inte lika hög exponering från solen när det är mulet ute, men om du befinner dig på sydligare breddgrader och nära ekvatorn är strålningen stark även när det är molnigt. Du ska absolut smörja in dig med solskydd även när det är mulet. Solstrålar reflekteras av material och även marken, så det är bra att skydda sig även när du sitter i skuggan.
 6. Vissa solskydd innehåller nanopartiklar och dessa går in i kroppen eftersom de är så små.
  Nanopartiklar gör man av titandioxid eller zinkoxid för att krämen ska gå lättare att smörja ut, och inte bli så tjock. Dessa nanopartiklar är i själva verket ganska stora och lägger sig som en skyddande hinna på ytan av huden. Det är vetenskapligt bevisat att UV-filter i nano storlek inte penetrerar huden.
 7. Det är bara om man bränner sig som risken för cancer ökar.
  Att bränna sig ökar risken för hudcancer och det är extra farligt att bränna sig i unga år eftersom barns hudceller är extra känsliga. Men faktum är att ju mer sol huden utsätts för desto större blir risken för hudcancer.


Adria med passion för camping

Sedan 1965 har Adria inspirerat campingälskare till äventyr. I Sverige är Adria en trogen och kär vän för många campare. Våra fordon har hängt med i ur och skur och bidragit till många fina minnen av trevliga upplevelser.

Relationen mellan Adria och svenska campare lever vidare generation efter generation. I botten finns passion och glädje över de fritidsfordon vi tillverkar. Vi är både stolta och glada över att få vara med på resan. Berättelser, minnen, upplevelser och äventyr är hörnstenar som hjälper Adria att utvecklas. Vi lyssnar och inspireras att ständigt förbättra våra produkter.

Fram till idag innehåller Adrias resa många klassiker och älskvärda favoriter. Företagets historia och erfarenheter gör att vi i dag kan erbjuda det bästa av fritidsfordon för alla smaker. Programmets bredd och variation ger alla möjlighet att hitta sin egen favorit!

Adria är Sveriges mest köpta husvagn och husbil. Det är ett kvitto på att våra kunder har förtroende och tillit för våra husvagnar och husbilar.

Nu stundar den grönskande och härliga svenska sommaren. Många Adria-ägare som nu ger sig ut i sommarsverige är medlemmar i Caravan Club och har stort nöje av klubbens fantastiska gemenskap, engagemang och sammanhållning.

Därför är det självklart att vi på Adria är partner till Sveriges största klubb för campingälskare. Caravan Club kommer alltid att ligga oss varmt om hjärtat. Föreningens relation och närhet till medlemmarna påminner oss om just den passion för campingliv som är Adrias kärna. Den här kombinationen kan ge fantastiskt fina minnen av sommaren 2020. Campingvänner, i dessa svåra tider önskar vi extra mycket nöje och glädje av era fritidsfordon. Vilken ynnest och lycka att få uppleva vårt fina land på det bästa sättet, i sitt eget hem fast borta! Glad sommar önskar vi på Adria!

Läs om våra nya produkter, inspireras och hitta ditt återförsäljarställe på www.adria.se.


Håll koll på fukten

Husbilar och husvagnar dras ofta med fuktproblem som kan vara svåra att upptäcka. Lämnas de obehandlade kan de orsaka stora skador som döljer sig bakom ytskikten. Det kan inte bara skada ditt fordon utan även ge upphov till allergiska reaktioner.
Fukttesta din husbil/husvagn regelbundet för att slippa otrevliga överraskningar.

Genom ett samarbetsavtal mellan Opus Bilprovning och Caravan Club får du nu möjlighet att fukttesta ditt fritidsfordon med förmånliga villkor.

I samband med fukttestet kan du passa på att göra en kontroll av gasolsystemet. En gasolkontroll är viktig för säkerheten i både husbilar och husvagnar och många campingplatser kräver att du regelbundet testar gasolsystemet för att du ska få övernatta hos dem.

Boka besiktning eller fukttest – få gasolkontroll (värde 195 kr) på köpet! Som medlem i Caravan Club ingår gasolkontrollen när du utför en kontrollbesiktning eller ett fukttest på din husvagn/husbil hos Opus Bilprovning.

Läs mer om erbjudandet och hur du bokar på Caravan Clubs medlemssidor.


Mobilt bredband för husbil och husvagn

Alla ser fram emot sommar, ledighet och vila för kropp och själ. Medan vardagen är fylld med arbete och måsten vill vi helst bara varva ner när semestern kommer.

Vårt samhälle bygger på digital kommunikation, oavsett vi är på jobbet, hemma eller på resande fot. Vi använder våra mobiler, datorer och surfplattor mer än någonsin och till allt, från TV och streaming till traditionellt arbete och e-mail. Mobiltelefonerna har massor av användbara applikationer och roliga spel. Internet spelar en allt viktigare roll i vardagen.

Alla husbilsägare vet hur svårt det kan vara att få in TV-signalen via antenn eller parabol. Nästan alla TV-apparater som säljs idag har smart TV-funktion, vilket gör att du kan streama alla TV-kanaler. Men för att det ska gå lätt krävs ett väl fungerande Internet. Parabol och TV-antenner tar inte in Internet. Då är det mobilen som gäller – och ett avtal med mycket surfkapacitet, särskilt om du också vill använda datorer och surfplattor.

Barnen himlar med ögonen så fort man nämner surfmängder, abonnemang och ny teknik. Finns det inte ett väl fungerande Internet vill barnen inte följa med på semestern. Hela familjen vinner på ett bra och välfungerande Internet som alla kan använda när helst de får lust. Att ha internet i husbilen eller husvagnen underlättar semesterdagarna avsevärt.

Fritidsmagasinet Caravan har testat vår Internetlösning under ett år. Den består av en router med abonnemang från Caravan Router, som finns i Sverige och i Spanien och här går under namnet wifi.se. Företagets mobila bredbandslösning är skräddarsydd för just husbilar och husvagnar. Här har du wifi i husbilen som fungerar precis som hemma. Med hjälp av en speciellt framtagen fordonsrouter med långa antenner kan man resa runt till sina smultronställen och samtidigt arbeta online, se film, maila eller vad man önskar.

Det bästa med allt är att priserna är extremt låga och att du samtidigt kan spara din surf i tolv månader. Du kan surfa mycket under sommarens regniga dagar, men ändå ha kvar surf till höstens helgresor. Bredbandslösningen är trådlös, så hela familjen kan vara uppkopplad samtidigt med upp till 20 enheter. Routern behöver ingen extern antenn på taket. Wifi-signalen är så stark att den räcker långt utanför husbilen.

Wifi-lösningen levereras med en flexibel router anpassad för skiftningarna i det ibland hårda svenska klimatet. Routern är väldigt lätt att installera. wifi.se skickar den konfigurerad och klar. Allt du behöver göra är att tillsätta ström. Du kan enkelt installera den själv med en 12-volts kabel för cigarettuttaget eller en strömkabel för 230 volt, som finns att tillgå. Du kan välja olika pottmängd, 100, 250 eller 500 gigabyte eller mer. Det finns också ett roamingpaket. för resor runt om i Europa.

Med wifi i husbilen/husvagnen fungerar Internet alltså precis som hemma. Och priserna är låga. Kan det bli bättre?

Uppdaterar…
 • Inga produkter i varukorgen.