Nyhetsbrev februari 2021


Dags att boka Elmia 2021

Fredagen den 12 februari släpps biljetterna till årets största camping-fest, mässan Elmia Husvagn Husbil 2021.

Hittills har det handlat om sekunder innan de mest attraktiva platserna på mässcampingen tagit slut.

I fjol ställdes mässan in på grund av corona-pandemin. Samtidigt finns det många tecken på att intresset för husvagnar och husbilar fortsätter att öka.

Och när mässan slår upp portarna den 8 september är antagligen de allra flesta vaccinerade.

Mer information om mässan, campingen och hur du köper biljetter

 

ANNONS

 

 


Allt om vintertäcken

Den 25 februari kommer nästa nummer av Fritidsmagasinet Caravan. Drömmer du om att använda din husbil på vintern ska du inte missa tidningen. Camping-skolan del 3 berättar allt du behöver veta om extraisolering av husbilar. Det finns många knep!


Bonus-malus påverkar statistiken

Den ökade fordonsförsäljningen förklarar Trafikanalys med ett lågt antal nyregistrerade fordon i januari 2020 till följd av mycket höga siffror i december 2019 inför justeringen av bonus malus-systemet till WLTP* den 1 januari 2020.

Andelen nyregistrerade personbilar som definieras som klimatbonusbilar var i september 32,7 procent. Som klimatbonusbilar klassas elbilar, laddhybrider som släpper ut max 70 g CO2/km samt gasbilar.

Dieselbilarna uppgick till 23 procent av nyregistreringarna, samma andel som i januari föregående år. Laddbara personbilar står för 32,9 procent av nyregistreringarna i år, jämfört med 30,2 procent under samma period 2020.

Under månaden avregistrerades 30 287 personbilar, vilket betyder att personbilsparken sammantaget minskade med 8 811 fordon. Exporterade personbilar stod för 23 procent av avregistreringarna under januari.

Antal nya lätta lastbilar (upp till 3,5 ton) var 2253, (+24,2 procent) och antalet tunga lastbilar (över 3,5 ton) var 483 (-11,4 procent).

Den pågående coronapandemin och förändringar av bonus malus-systemet kommer att påverka nyregistreringarna och jämförelser under året, enligt Trafikanalys.


Godstrafiken ljusglimt för Öresundsbron bron

Totalt gjordes 4,8 miljoner enkelresor på vägen och miljontals tågpassagerare reste via Øresundsbron under 2020. Men persontrafiken påverkades kraftigt av coronapandemin. Vägtrafiken minskade med 38,6 procent jämfört med 2019. Godstrafiken var nära oförändrad under året medan bil- och busstrafiken sjönk.

Øresundsbro Konsortiets resultat före värdeförändring blev 801 miljoner DKK, vilket är en nedgång med 480 miljoner DKK jämfört med året före.

Vägtrafiken under årets tio första veckor låg i nivå med året före. Därefter påverkade coronapandemin Øresundsbrons trafik och intäkter resten av året. Myndigheternas restriktioner och skärpta inreseregler i kombination med ökat hemarbete, uteblivna fritidsresor och fler digitala möten satte spår i trafiken över sundet.

– Vi ser att gränskontroller, restriktioner och mer tid hemma påverkat trafiken över sundet. Men genomsnittet på cirka 12 500 vägresor per dag visar samtidigt att bron förblir en viktig länk för många människor och företag. Just brobyggandet över sundet präglade också våra aktiviteter under 20-årsjubileet, som firades under anpassade former, säger Linus Eriksson, vd på Øresundsbron.

Øresundsbrons personbilstrafik minskade med 41,7 procent jämfört med 2019 – varav fritidstrafiken med 44 procent, kontanttrafiken med 51,8 procent och företagstrafiken med 48,5 procent. Pendlingstrafiken minskade mindre med 26,8 procent.

Samtidigt rullade godstrafiken över bron på nästan samma nivå som i fjol. Antalet varubilar ökade med 3,8 procent, lastbilarna minskade med 1,4 procent och totalt sett minskade godstrafiken endast med 0,6 procent.

– Godstrafiken har rullat stabilt över bron under hela pandemin, vilket är positivt för både konsortiets resultat och för att betydelsefulla leveranser i båda länderna kunnat fortsätta. Vår attraktivare prissättning för långa lastbilsekipage har bidragit positivt både för företagen och för miljön, säger Linus Eriksson.

Under mars och april föll totaltrafiken med 60-70 procent jämfört med samma period i fjol. Från mitten av maj började trafiken sakta öka igen, och återhämtningen fortsatte under sensommaren då de skärpta inresereglerna delvis lättades. Men efter ökad smittspridning och nya restriktioner minskade trafiken igen under hösten.

Trots trafiknedgång har Øresundsbron fortfarande cirka 600 000 BroPass-kunder. Att man stannar kvar som kund visar att det finns en uppbyggd vilja att resa över bron så snart samhället öppnar upp, enligt Eriksson. De påbörjade vaccinationerna på båda sidor av sundet, ger optimism om en återhämtning i trafiken under 2021.


Personbil blir husbil

Förvandla din personbil till en husbil, eller bygg ut husbilen med en takvåning. Taktältet Roof Toptent 2.0 passar på personbilar, SUV, crossbussar och mindre husbilar. Version 2.0 kan kompletteras med isolerväggar invändigt.

Roof Toptent monteras på ditt befintliga lasträcke. Övernattning förbereds med några enkla handgrepp, öppna tältboxen och lyfta upp taket med hjälp av gasdämpare.

Toptent har öppningar på båda sidor och ventilation på gavlarna. Tältet levereras med monteringsbeslag, teleskopisk aluminiumstege på 2 meter och en madrass.

Mer information finns hos www.kamafritid.se

Uppdaterar…
  • Inga produkter i varukorgen.