Sektion: Östgöta

sv en de

Nu är det dags för Årsmöte 2020

 

Kallelse till ordinarie årsmöte Caravan Club of Sweden Östgötasektionen

 

Medlemmarna i Caravan Club Östgötasektionen kallas härmed till årsmöte för sektionen lördag 10:e oktober klockan 11.00

 

Plats : Folkets Park Borensberg.

 

Parkering sker på parkens gräsytor.

 

Obs !  På grund av rådande pandemi tillåts enbart en person per medlemsnummer samt att ingen servering kommer att ske. Deltagare tar med egna stolar till mötet.

 

Styrelsen för Östgötasektionen

 

Val som ska förrättas på Årsmötet

Val som skall förrättas på Årsmötet 2020

 

Ordförande                                        2 år

Ledamot                                            2 år

Ledamot                                            2 år

Revisor                                              2 år

Revisor ersättare                             2 år

Valberedare    2st                             2 år

 

Valberednings förslag:

Ordförande                 Hans Andersen cc 40665        omval

Ledamot                     Hans Andersson cc 79103     omval

Ledamot                     Anna-Maria Lönn cc 107575 omval

Revisor                        Kerstin Nystedt cc 108940    nyval

Revisor ers.                Leif Klaar cc 9091                   omval

Valberedare                Per Linde cc 50317                  nyval

Valberedare                Joakim Carlsson cc 107935    nyval

 

 

Campingansvarig sökes till Borensäng

På Caravan club Borensäng söker vi en campingansvarig.

Har du drivet och lusten att sköta/driva en Camping med allt vad det innebär. Eller du kanske känner någon som skulle passa för rollen

så kontakta vår Valberedning Mikael Karlsson på Plats nr 11 på Borensängs camping. Ring annars på telefon nr 0707387746.

Välkomna till oss i Östgötasektionen !!

  • Sektionen bildades juni 1962 i samband med medlemsträff och årsmöte i Vadstena.
  • Just nu är vi drygt 1100 medlemmar.
  • Styrelsen består av 7 medlemmar ,vänd dig gärna till dem frågor ,idéer eller synpunkter.
  • Sektionen driver 2 campingplatser ,Sandviks camping samt Borensängs camping. Se respektive camping för mer information

Förhållningsreglerna fortsätter:

.
– Bastun på Borensäng är stängd till annat meddelas.
– Möten och större samlingar kommer inte ske.
– Vid behov måste extra städning ske i våra sanitetsutrymmen.
o Var extra noga med rengöring av kontaktytor som till exempel spolknappar, vattenkranar, lampknappar, dörrhandtag, kortterminaler, fjärrkontroller och liknande.
– Var noga med handhygien.
– Vid tecken på luftvägsinfektion får man inte vistas på campingarna!

Denna information kommer uppdateras löpande beroende på utvecklingen.

Styrelsen för E-sektionen

God handhygien— Undvik att bli smittad och att smitta andra

Tvätta händerna ofta! Smittämnen fastnar lätt på händer och andra ytor som till exempel dörrhandtag. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten. Tvätta alltid händerna före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt. Hosta och nys i armvecket! När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
Stanna hemma när du är sjuk! Stanna hemma när du är sjuk. På så sätt undviker du att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.
Smittsamma mikroorganismer finns överallt i vår omgivning.
Den vanligaste spridningen sker via våra händer.
God handhygien är ett enkelt sätt att skydda dig själv och din omgivning.

 

Val som skall förrättas på Årsmötet 2020

Ordförande 2 år
Ledamot 2 år
Ledamot 2 år
Revisor 2 år
Revisor ersättare 2 år
Valberedare 2 år

Förslag och nomineringar ska vara valberedningen tillhanda senast 31/12 2019

Valberedningen Caravan Club Östergötland är:

Enar Nilsson      Mikael Karlsson   Christer Haggren
070-6964748      070-7387746        076-1410405

Valberednings förslag:
Ordförande Hans Andersen cc 40665 omval
Ledamot Hans Andersson cc 79103 omval
Ledamot Anna-Maria Lönn cc 107575 omval
Revisor Kerstin Nystedt cc 108940 nyval
Revisor ers. Leif Klaar cc 9091 omval

OBS!

Det är inte tillåtet att ladda elbilar på våra Campingar Borensäng och Sandvik.

 

OBSERVERA nya telefon nr

Vid frågor om bokning av campingplats eller lediga stugor mm gäller följande…

Fr om den 02-12-19 är det nedanstående telefon nr för respektive Camping i Östgötasektionen som gäller.

Borensäng 0141-41768

Sandvik 013-61470

Varmt Välkomna!

 

Våra stugor i Sandvik och Borensäng

Nu har vi öppnat upp våra stugor både i Sandvik och Borensäng för uthyrning

specifika renhållningsregler gäller oss alla i dessa tider vi nu lever i

och fås vid bokning/incheckning för respektive Camping.

Välkomna till våra Pärlor i E-sektionen.