Påverkas säsongsgästerna av skärpta regler?

Nu skärper myndigheterna de regler som införts för att minska smittspridningen av corona-virus:

Res inte bort!

Håll distans till andra människor.

Håll dig hemma om du känner dig sjuk.

Caravan Club har ställt in alla planerade arrangemang den närmaste tiden. Vårens årsmöten flyttas framåt i tiden och nuvarande styrelser sitter kvar till dess.

De närmaste veckorna öppnar många Caravan-campingplatser för sommarsäsongen. Ungefär samtidigt avslutar andra vintersäsongen. Hur påverkas gästerna av de skärpta reglerna?

Rekommendationerna att inte resa från hemorten kan påverka möjligheterna att såväl hämta hem fritidsfordon från vintercamping som att ställa upp husvagnar och husbilar på sommaröppna anläggningar.

Ingen av Caravan Clubs campingplatser har infört några restriktioner när det gäller att hämta eller ställa upp fordon. De begränsningar som finns handlar om att var och en, som individ, är ansvarig för att inte sprida smitta vidare. Om du är helt frisk kan du köra till din camping, hämta eller lämna ditt fordon och återvända hem utan att utsätta vare sig dig själv eller andra för några risker.

Det finns campinggäster som är oroliga för att inte kunna hämta sina fordon från vintercamping. Reglerna för när campingen måste vara tom varierar mellan anläggningarna. Föreningens största vintercamping i Tandådalen avslutar vintersäsongen i början av maj. När vintergästerna är borta startar flera byggprojekt, vilket gör att fordon inte kan stå kvar över sommaren.

Eftersom läget ändras från dag till dag återkommer vi med information till Tandådalens vintergäster.

Om du har bokat plats för sommarsäsongen gäller samma sak.

Generellt gäller i nuläget de avbokningsregler som ingår i avtalet. Om myndigheterna skulle kräva att anläggningen stängs kan bilden bli annorlunda och då kommer naturligtvis ny information.

Alla Caravan-campingar följer föreskrifter och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Praktiskt betyder det att vi stängt bastu- och duschavdelningar där flera människor samlas i små utrymmen. Andra gemensamma lokaler, i servicehus mm, städas extra noga och utsatta ytor desinficeras.

Generellt är alla aktiviteter på campingplatserna inställda.

Riksstyrelsen

Caravan Club