Sektion: Skaraborg

sv en de

SKARABORG

  • Välkommen till
    Skaraborgs-
    SEKTIONEN!

    Vi är ett glatt, stort gäng medlemmar som trivs, semestrar och har kul på våra två campingplatser Hökensås och Örlenbadets Familjecamping.

    På båda våra campingplatser kan du delta i många olika aktiviteter under året.

Hökensås

är en medlemscamping med 148 platser samtliga med tillgång till el, av dessa är minst 22 st tillgängliga för tillfälliga gäster.
Campingen är belägen ca 13 km ifrån Tidaholm i Hökensås naturreservat som är ett naturskönt område med ett 50-tal sjöar som är kända för sin goda tillgång av ädelfisk. Området genomkorsas av ett stort antal vandrings- och cykelleder och är rikt på svamp och bär.

mer info

ÖrlenbadetS FAMILJECAMPING

Örlenbadets familjecamping är en mycket uppskattad trestjärnig camping som ligger alldeles intill sjön Örlen ca 10 km ifrån Tibro. Campingen drivs av Caravan Club och har 187 husvagnsplatser med eluttag.

Servicebyggnaderna är av mycket hög klass och här finns toaletter, duschar, bastu, kök och tvättstuga. Här finns även en fin badplats med sandstrand och bryggor samt en lekplats. Aktiviteter och underhållning arrangeras under hela sommaren.

mer info

Svar från Polisens tillståndsmyndighet

2020-10-27

Efter kontakt med Polisens tillståndsmyndighet i  frågor angående Covid 19  den 26 oktober har besked erhållits att årsmöten är att betrakta som sluten sammankomst och ej faller under begrepp allmän eller offentlig sammankomst.

Polisens tillståndsmyndighet bedömer att ett möte riktat till medlemmar betraktas som slutet och av privat karaktär. Därmed berörs vi inte av regler begränsat antal mötesdeltagare.

Naturligtvis skall FHM:s restriktioner i övrigt följs såsom avstånd, hygien, närvaro vid sjukdomssymptom m.m På grund av smittorisk gäller som tidigare endast en deltagande per medlemsskap på årsmötet

Detta besked från Polisen innebär att vårt årsmöte den 8 november kan genomföras som tidigare beslutats.

Information angående kommande årsmöte.

Lördag 24 oktober.

Då det återigen uppstått frågor på facebook frågor kring årsmötet avseende verksamhetsåret2019 lämnas här information och svar på dessa frågor.

Det har lämnats otydliga svar på förfrågan till FHM om de nya direktiven om närvaro på sammankomster. Svar har erhållits att vi omfattas av regler för högst 50 deltagande vid sammankomst.

Svar har också erhållits att då vi är att betrakta som medlemsorganisation är det varken allmän eller offentlig sammankomst utan betraktas som privat arrangemang och då gäller inget antal alls utan att  direktiv om hygien och avstånd gäller.

Vid den senaste förfrågan till FHM som ställts idag den 24 oktober svarar man att det ej går att ta ställning utan hänvisar till polisen för slutligt svar.

Polisen kommer att kontaktas måndag den 26 oktober.

Gällande fråga om kallelse till årsmötet är giltig kan svaras med att Conny Wilson har erhållit Riks uppdrag att kalla till och öppna årsmötet. Därmed bör den frågan ha besvarats.

Något inlägg på Facebook tycker också att det läggs ut information på hemsidan sedan kan man inte får svar på följdfrågor.

Det har tidigare informerats att Facebooks  Hökensås camping och  Säsongare Örlen  inte är officiella informationskanaler utan att information som uppstår  enbart kommer att läggas ut på CC:s officiella sida

www.caravanclub.se

Information om direktiv och rekommendationer om antal deltagande för vår kommande sammankomst kommer förhoppningsvis att kunna lämnas måndag den 26 oktober 2020 då svar erhållits från Polismyndigheten.

Årsmöte 2020 uppdatering

Ny information om kommande årsmöte i Falköpings Folkets Park

den 8 november klockan 12:00

 

Folkhälsomyndighetens tidigare beslut att offentliga och allmänna sammankomster får omfatta max 50 personer ändras den 1 november 2020.

 

Ny bestämmelse är att max 300 personer kan deltaga på allmänna och offentliga sammankomster.

 

Naturligtvis gäller de tidigare anvisningar som utfärdats av Folkhälsomyndigheten om handhygien och att vid symptom såsom förkylning m.m deltar man ej på årsmötet.

 

Med anledning av att vi ska hålla avstånd i mötet och med tanke på lokal som skall användas samt föreningens storlek  kvarstår tidigare beslut om endast en deltagare per medlemskap på mötet.

Obs! Då vi ska försöka hålla mötet så kort som möjligt kommer ingen förtäring att ske.
Anmälan till mötet behövs ej.

Årsmöte 2020

Årsmöte CC Skaraborgs sektionen 2020.
När: 2020-11-08 kl. 12:00
Plats: Falköpings Folkets Park

På uppdrag av Riksstyrelsens ordförande har Conny Wilsson fått i uppdrag att kalla till och öppna årsmötet.

Med anledning av pågående COVID – 19 pandemi följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer och anpassar möbleringen i möteslokalen därefter.
Endast en deltagare/medlemsnummer tillåts bevista mötet.
Vi uppmanar er som kommer till årsmötet att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer:
att hålla avstånd och framförallt stanna hemma om du känner dig sjuk.

Handlingar till årsmötet kommer att finnas tillgängliga här på hemsidan i enlighet med stadgarna

OBS nya bankgiron till campingarna

Nu har nya bankgiron införts för att underlätta för ekonomiansvarig.
För betalningar som avser Örlenbadets familjecamping används bankgiro: 5528-0903

För betalningar som avser Hökensås används bankgiro: 5528-0895

Betalningar skall som tidigare märkas med: Platsnummer_vad betalningen avser_CCnr.

Exempel:
G10_Säsongsplats_148932.
112_El_ 143kWh_168346.
M32_500kr_198654.

Att märka betalningarna rätt underlättar väldigt mycket för ekonomiansvarig och ekonomigruppen.

2020-09-09 Lägesrapport Caravan Club Skaraborg

Lägesrapport Caravan Club Skaraborg

 

Som tidigare informerats har CC-s Riksstyrelse tillskrivits om den besvärliga situation vår sektion befinner sig i.

Vi har ännu inte fått svar på de frågor vi ställt om hur och på vilket sätt sektionen kan arbeta fram till dess att årsmöte kan hållas.

Vi hoppas få svar så fort som möjligt så att vi kan informera medlemmarna om det fortsatta arbetet för sektionen.

Då Riksstyrelsen fattat beslut om dispens för genomförande av årsmöte avseende 2019 års verksamhet fram till den 31 december 2020, måste årsmötet genomföras innan detta års slut.

Vi återkommer med information om tid och hur årsmötet skall genomföras.

Årsmötet skall genomföras med beaktande av de direktiv som föreligger på grund av den pandemi som pågår.

 

Då Caravans hemsida caravanclub.se är skapad av och tillhör Caravan club, lämnas fortlöpande information om läget för sektionen endast på denna sida.

Inlägg och diskussioner i andra medier kommer ej att förekomma.

 

Conny Wilson,  Anders Mattsson, Gustav Götstav och Annica Berg