Sektion: Skaraborg

  • Välkommen till
    Skaraborgs-
    SEKTIONEN!

    Vi är ett glatt, stort gäng medlemmar som trivs, semestrar och har kul på våra två campingplatser Hökensås och Örlenbadets Familjecamping.

    På båda våra campingplatser kan du delta i många olika aktiviteter under året.

Kallelse årsmöte 2020 Caravan Club Skaraborgssektionen

 På grund av pågående pandemi Covid 19 och gällande riktlinjer sker årsmötet avseende 2019 års verksamhet digitalt via Microsoft Teams.
Tid: 27 januari 2021, klockan 18:00
För att årsmötet skall kunna genomföras på ett smidigt sätt, skall anmälan om deltagande på mötet meddelas senast den 25 januari 2021 till skaraborg@caravanclub.se.

Anmälan skall innehålla deltagarens CC-nummer, namn samt förekommande e-postadress.

För mötet krävs en dator med webbkamera (De av er som använder Teams sedan innan kan också använda en smartphone eller en platta men anmäl er då med den e-postadress som gäller för er Teams)

Möjlighet finns att testa att det fungerar tisdagen 19 januari kl 18-20 om anmälan inkommit till oss innan den 18:e.

Dagen före testmötet skickas instruktioner och möteslänk för tesmötet ut till anmälda deltagare och några dagar innan årsmötet skickas samma instruktioner ut men med ny möteslänk. Observera att tillgång till dator med god internetuppkoppling krävs för dessa möten.

Handlingar kommer att finnas tillgängliga på sektionens hemsida senast 10 dagar innan årsmötet på https://caravanclub.se/skaraborg/ (Det krävs inloggning för att komma in på denna sida om ni inte har inloggning eller lösenord kan ni skapa detta genom att klicka på: Glömt lösenord/ Ny medlem).

Med vänlig hälsning

 

Skaraborgssektionen

Läs mer om nomineringar 2021

Årsmöteshandlingar

Sammanställning inställda årsmöten 2020

Rapporter Från Interimsstyrelsen

SKARABORG

Information 20201205

Valberedningen har utsett en interimsstyrelse som skall verka i sektionen fram till kommande årsmöte för året 2020. Detta beslut har gjorts med syfte att driva sektionens arbete vidare och i dialog med representanter från Riksstyrelsen.

Uppdraget innebär
Interimsstyrelsen kan inte fatta några viktigare beslut.
Uppdraget innefattar att tillse att det löpande arbetet fortgår som att tex betala föreningens räkningar, kontakt med banken, ekogruppen och andra myndigheter vid behov, ha kontakt och dialog med campingansvariga.
Arbetet innebär också att förbereda kommande årsmöte och arbeta fram förslag till budget.

Interimsstyrelsen består from 2020-12-03 av följande medlemmar
Gustav Götstav – sammankallande
Conny Wilsson – ekonomiansvarig
Mona Arnesson – sekreterare
Peter Åsberg
Henrik Johansson

Årsmöte för året 2019
Tillsammans med representanter från Riksstyrelsen har vi planerat in årsmöte för redovisning av år 2019.
Mötet kommer att hållas digitalt via Teams och genomförs 2021-01-27 kl 18.00
Ett testmöte genomförs veckan innan 2021-01-19 kl 18-19 då får man om man önskar en möjlighet att testa att uppkoppling och systemet/applikation fungerar. Ytterligare information om anmälan till mötet samt vad som fungerar för det digitala mötet kommer att informeras ut.

Valberedningen Skaraborgssektionen
Annica Berg (Sammankallande)

 


Information 20201124

Vad händer i Skaraborg?
Skaraborgssektionen har under 2020 inte lyckats genomföra ett årsmöte pga. pågående pandemi. Detta trots att flera försök har gjorts inklusive digitalt möte men alla har mötts med massiv kritik från medlemmar.
Detta har lett till att Skaraborgssektionen sedan en tid tillbaka står med en icke funktionell styrelse bestående av endast 2 personer.

Vad gör vi nu?
Det som händer just nu är att Skaraborgssektionens valberedning samt kvarvarande ledamöter tillsammans med Riks ser över vilka möjligheter som finns att driva sektionen vidare tills ett årsmöte kan genomföras.
Vi kommer kontakta Bolagsverket samt berörd bank om vad som krävs av Skaraborgssektionen och vi har regelbundna avstämningsmöten över hur vi går vidare.

Valberedningen Skaraborgssektionen/Riksstyrelsen

Hökensås

är en medlemscamping med 148 platser samtliga med tillgång till el, av dessa är minst 22 st tillgängliga för tillfälliga gäster.
Campingen är belägen ca 13 km ifrån Tidaholm i Hökensås naturreservat som är ett naturskönt område med ett 50-tal sjöar som är kända för sin goda tillgång av ädelfisk. Området genomkorsas av ett stort antal vandrings- och cykelleder och är rikt på svamp och bär.

mer info

ÖrlenbadetS FAMILJECAMPING

Örlenbadets familjecamping är en mycket uppskattad trestjärnig camping som ligger alldeles intill sjön Örlen ca 10 km ifrån Tibro. Campingen drivs av Caravan Club och har 187 husvagnsplatser med eluttag.

Servicebyggnaderna är av mycket hög klass och här finns toaletter, duschar, bastu, kök och tvättstuga. Här finns även en fin badplats med sandstrand och bryggor samt en lekplats. Aktiviteter och underhållning arrangeras under hela sommaren.

mer info

OBS nya bankgiron till campingarna

Nu har nya bankgiron införts för att underlätta för ekonomiansvarig.
För betalningar som avser Örlenbadets familjecamping används bankgiro: 5528-0903

För betalningar som avser Hökensås används bankgiro: 5528-0895

Betalningar skall som tidigare märkas med: Platsnummer_vad betalningen avser_CCnr.

Exempel:
G10_Säsongsplats_148932.
112_El_ 143kWh_168346.
M32_500kr_198654.

Att märka betalningarna rätt underlättar väldigt mycket för ekonomiansvarig och ekonomigruppen.