Allemansrätten

är en fantastisk möjlighet för alla att röra sig fritt i naturen.

Du använder dig av allemansrätten när du går en promenad i skogen, paddlar kajak,
klättrar eller sitter på en sten och tänker.
Oftast är den alldeles naturlig för oss. För att alla ska kunna njuta av naturen behöver vi ta hänsyn till natur och djurliv och visa hänsyn mot markägare och andra som är ute. Vi kan sammanfatta det i att inte störa – inte förstöra!

Inte störa
– inte förstöra
är huvudregeln i allemansrätten.

Bad och båt

Allemansrätten gäller både på land och på vatten. Du får bada vid stränder, åka båt nästan överallt, förtöja och övernatta något dygn i båten. Samma hänsyn mot omgivningen som på land gäller. Alltså inte störa – inte förstöra.
För att alla ska kunna njuta av naturen vid och i vattnet finns det några saker som är bra att tänka på:

  • Tänk på att inte förtöja eller gå iland vid en tomt eller där det är särskilt tillträdesförbud, till exempel till skydd för fågellivet och sälar.
  • Det går bra att förtöja båten tillfälligt vid någon annans brygga om den inte hindrar ägaren. Men inte om det är en tomt förstås. Kontakta gärna markägaren.
  • Det kan finnas särskilda regler, till exempel fartbegränsning och tillträdesförbud.
  • Tänk på att motorbåtar behöver tänka mer på hänsynen än tystare båtar.

Fiska

  • Tänk på att alltid ta reda på de regler som gäller där du vill fiska.
  • Lämna inte linor och krokar i naturen – de kan bli dödsfällor för djuren.
  • Lämna djurens ungar och bon i fred.

Källa: Naturvårdsverket.
Vill du veta mer? www.naturvardsverket.se/allemansratten

 

 

Uppdaterar…
  • Inga produkter i varukorgen.