Sektion: Västmanland

Upprop från valberedningen

Även om vi fortfarande är mitt inne en besvärlig pandemi så måste vi planera för sektionens årsmöte 2021.
Vi behöver förslag på lämpliga personer som är villiga att bli förtroendevalda.
Ur stadgarna. 3.6 Valberedning:
-”Valberedningen ska senast den sista december underrätta medlemmarna om de val som ska förrättas på kommande årsmöte. Samtidigt lämnas upplysningar om de ledamöter vilkas mandattid utgår, vilka ledamöter som har ett år kvar i styrelsen, och om någon avsagt sig omval och tydligt anges sista dag för att lämna förslag till valberedningen. Nominering ska ske skriftligen, brevledes och vara valberedningen tillhanda senast angiven sista dag. Nominering kan även ske via E-post. Valberedningen har även efter denna tidpunkt själva rätt att föreslå̊ kandidater.”

Val som skall förrättas 2021:
• Ekonomiansvarig
• Ledamot
• Ledamot
• Suppleant
• Suppleant
• Revisor

Avgående är:
• Mats Karlsson, ekonomiansvarig
• Lennart Wikström, ledamot
• Gösta Fagerlund, ledamot
• Birgitta Björk, suppleant
• Bengt Abramsson, suppleant
• Marie Forslund, revisor

Kvar i styrelsen till 2022
• Torsten Vallenius, ordförande
• Britta Danielsson, sekreterare

Valberedning till 2022
• Anette Karlsson-Lindskog, sammankallande
• Kicki Eriksson, valberedningen

OBS! Sista dag för inlämning av förslag till kandidater är 2021-02-15 OBS!

Västerås 2020-12-10
Anette Karlsson-Lindskog, Sammankallande i valberedningen, anettefallberg@hotmail.com, Kicki Eriksson, Valberedningen

 • Välkommen till

  Västmanlandssektionen.

  Vi är ca 1400 familjer i sektionen och vi har vår campingplats i Norberg mitt i natursköna Bergslagen.

  Där har vi nära till naturen och nära till historien om gruvdrift och järnframställning.

  Affärer och restauranger finns på gångavstånd från campingen.

  Varje fredagskväll under säsongen är grillen tänd om bara vädret så tillåter.

   

  Välkommen att hälsa på hos oss!