Sektion: Älvsborg

Caravan Club Kärradal säsongen 2021-03-26 till 2021-09-26

För att erhålla säsongsplats gäller följande.

Bokningsavgiften skall vara betald senast 2020-09-30 faktura har gått ut till alla som haft säsongsplats under 2020

Se till att era uppgifter är uppdaterade hos Caravan Club, då dessa ligger till grund för bokningssystemet.

OBS! Är bokningsavgiften inte betald senast 2020-09-30, betraktas tidigare upplåten plats som ledig.

Se all information i bilagan nedan

Kärradalspriser_2021