Skepplanda Gasol

10 % vid uppvisandes av medlemskort för medlemmar i CC vid påfyllning av egen flaska.