Sektion: Älvsborg

sv en de

Kom och testa din kunskaper i manöverkörning av husvagn.

Tisdagen den 21 Juli är det dags  igen för manöverkörning på fotbollsplanen på campingen i  Kärradal. Vi håller på mellan 10.00 -13.00

Husvagnsbackspeglar medtages.

Välkomna
Manöverkörningskommittén

Information och riktlinjer för hanteringen av  Coronaviruset och covid-19 i Älvsborgssektionen och på vår camping Kärradal.

  Se i bifogad fil hur vi hanterar skötsel av vår camping Kärradal under Pandemin,  Reviderat 20200407.

Information och riktlinjer i samband med coronapandemin

 

Årsmöte 2020

Årsmötet är den 18 april kl 15 på  Tånga Hed i Vårgårda blev på grund av Pandemin convid -19 framflyttat.

Nytt datum är söndagen 20 september klockan 11:00 på vår camping Kärradal.

 

verksamhetsberättelse 2019

// Välkomna