Sektion: Älvsborg

ÅRSMÖTE

18 april klockan 11:00.

Caravan Club Älvsborgssektionen årsmöte kommer på grund av Covid 19 att hållas digitalt, via Microsoft Teams.

Handlingar till mötet kommer finnas här senast 7 april

anmäl dig senast 11 april via e-post , arsmote21@psektionen.se

I anmälan skall du ange
Medlemsnummer
Namn
Mail:

 

länk + instruktioner, skickas till dig efter anmälningstiden utgång

Dator, smartphone eller surfplatta behövs för att delta i mötet.

Ingen App eller programvara behövs ladda ner

Caravan Club Kärradal säsongen 2021-03-26 till 2021-09-26

För att erhålla säsongsplats gäller följande.

Bokningsavgiften skall vara betald senast 2020-09-30 faktura har gått ut till alla som haft säsongsplats under 2020

Se till att era uppgifter är uppdaterade hos Caravan Club, då dessa ligger till grund för bokningssystemet.

OBS! Är bokningsavgiften inte betald senast 2020-09-30, betraktas tidigare upplåten plats som ledig.

Se all information i bilagan nedan

Kärradalspriser_2021