Omkomna i vägtrafik januari 2023

Här hittar du statistik för tidigare år och preliminär statistik för innevarande år på nationell och regional nivå. Statistiken uppdateras månadsvis i mitten av efterföljande månad.

Publicerad2023-02-27

Statistik över vägtrafikolyckor
Här hittar du framtagen sammanställd statistik om vägtrafikolyckor med personskador som rapporteras till Strada. Underlag till statistiken kommer från båda rapporteringskällorna polis och sjukvård. Om en skadad rapporteras av båda källorna sker en sammanvägning av uppgifterna. Till exempel används sjukvårdens skadegrad före polisens och polisens trafikantkategori före sjukvårdens.

Statistiken är uppdelad på dödade och skadade och finns både på nationell- och regional nivå (länsvis). Under Mer statistik finns länkar till olika typer av sammanställd statistik och uppdateras:

• månadsvis för innevarande år (det som kallas för preliminär statistik)
• årsvis för flera år tillbaka
• Omkomna i vägtrafik januari 2023

Grafiken ovan visar antalet omkomna i vägtrafiken januari 2023. 19 personer omkom totalt, varav 15 var skyddade trafikanter och 4 oskyddade. Diagram visar även antalet omkomna per månad 2019-2023 (för exakta siffror se tabeller nedan).

Fotgängare som fallit omkull och skadat sig i trafikmiljön ingår inte i definitionen av vägtrafikolycka eftersom inget fordon varit inblandat. Varje år skadas dock många av dessa fotgängare allvarligt i vägtransportsystemet och de redovisas i statistiken.

Länk till källa:
https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/statistik/olycksstatistik/statistik-over-vagtrafikolyckor/

 

Uppdaterar…
  • Inga produkter i varukorgen.