Sektion: Riksorganisationen

Nya regler för överlast

Packat och klart för semester. En och en väger pryarna inte så mycket, men hur mycket blir det tillsammans? Den 1 januari ändras reglerna och konsekvenserna av några kilo överlast blir inte lika allvarliga.

Publicerad 2020-12-18 00:00:32

Äntligen blir reglerna rättvisa! Från den 1 januari gäller samma för husvagnar och husbilar som för lastbilar och bussar. I fortsättningen räknas överlast i procent av fordonets totalvikt.

– Det innebär i vissa fall en enorm skillnad, konstaterar Caravan Clubs riksordförande Börje Svärdström.

Caravan Club och en rad andra organisationer med koppling till husvagnar och husbilar har i många år arbetat för att ändra regelverket.

– Vi har sett att det sålts framför allt husvagnar med extremt låg lastkapacitet, förklarar Börje Svärdström. Ofta handlar det om att köparens bil har begränsningar när det gäller hur tung vagn den får dra. Ibland har det resulterat i en lastkapacitet som räknats i tiotals kilo.

Risk för åtal

Om en sådan vagn vägs i en poliskontroll kan det fram till den 1 januari resultera i både böter, åtal för vårdslöshet i trafik och återkallat körkort.

– Säg att en husvagn med totalvikten 1 300 kilo har en lastkapacitet på 100 kilo, förklarar Börje. Enligt det tidigare sättet att räkna räcker då 51 kilo för allvarliga följder. Efter årsskiftet kommer motsvarande gräns att gå vid 1 430 kilo.

I skrivande stund är inte de nya avgiftstabellerna och bötesbeloppen helt klara, men i regeringens beslut ingår att gränsen sänks för när polisen kan stoppa fortsatt färd.
I stället för 20 procent av fordonets lastkapacitet är det nu 10 procent av totalvikten som gäller som gräns.

Det är väldigt vanligt att framför allt lätta husbilar, alltså fordon som väger under 3,5 ton, har en lastkapacitet på 300 kilo. Om polisens våg visar 3 650 kilo motsvarar det, fram till årsskiftet, 50 procent överlast. Den 1 januari handlar det i stället om mindre än fem procent eftersom beräkningen då baseras på fordonets totalvikt.

Samtidigt som det blir ändrade regler för husbilar justeras tabellerna även för lastbilar, bussar och släp. Enkelt uttryckt handlar det om att införa de regelverk som gäller inom EU även på detta område. Det blir bland annat flera nya kategorier baserade på fordonsslag och vikt. Konsekvensen blir till exempel en skärpning för riktigt tunga lastbilar och tunga bussar medan ”övriga fordon”, bland annat husbilar, sannolikt får vissa lättnader.

Ökad trafiksäkerhet

I det beslut som regeringen fattade den 29 oktober konstaterade man att nuvarande regler missgynnar ägare av husbilar och husvagnar. Anledningen är att reglerna för vad som är överlast bedöms på ett sätt som påverkar fordon olika. Tanken är nu att reglerna ska bli rättvisa, men också mer trafiksäkra.

I underlaget till beslutet konstaterar regeringen att det egentligen inte är relevant att beräkna ett fordons överlast utifrån maximilast. Överlast baserat på totalvikten ger en bättre bild av om vikten utgör en trafikfara. Konsekvensen av dagens regler är att en förare av husbil med låg maximilast får betala högre böter än den som har en släpkärra med hög maximilast, även om de överlastar lika mycket.

Regeringen ändrar samtidigt i trafikförordningen så att polisen ska kunna hindra fortsatt färd om ett fordons totalvikt överskridits med mer än 10 procent. Tidigare har denna regel utgått från 20 procents överlast. Sänkningen av procentsatsen har som syfte att främja trafiksäkerheten på vägarna.

Förändringarna träder i kraft den 1 januari 2021, men med reservation eftersom just exakta belopps- och viktgränser fortfarande inte är definitivt klara i början av december.