Fråga kring litiumbatterier

Publicerad2022-06-01

JAN FRÅGAR:

Kan litiumbatterier ta skada av kyla?

Svar:

Normalt tar inte litiumbatterier skada av kyla då de flesta litiumbatterier avsedda för fritidsfordon ska tåla normala vintertemperaturer i Sverige. Många batterier har ett kylmotstånd som gör att batterierna kan laddas ned till -30 grader C. Funktionen innebär att laddningsströmmen anpassas till batteriets temperatur och laddningsströmmen används i början av laddningscykeln till att värma upp batteriet så att detta kan ta emot maximal laddningsström när temperaturen på batteriet höjs succesivt. Det är detta kylmotstånd som alstrar värme när temperaturen är så låg att batteriet annars inte skulle kunna ta emot laddningsström.

För litiumbatterier av typ LiFePO4 räknas det normala laddningsintervallet från 0 grader C till +60 grader C där batteriet absorberar hela laddningsströmmen. Om temperaturen ligger utanför detta område kommer laddningsströmmen att minskas, vilket gör att batteriet långsamt antingen värms upp eller svalnar. Detta förlänger laddningsprocessen. OBS! Laddningsintervallet kan variera mellan olika typer av litiumbatterier och här kan endast batterileverantören svara på vad som gäller för deras batterier.

Långtidsförvaring

Här kan det skilja mycket mellan olika typer av litiumbatterier. Vissa typer av litiumbatterier ska inte långtidsförvaras vid lägre temperaturer än -20 grader C samt vara fulladdade, andra typer litiumbatterier ska förvaras i rumstemperatur med en viss laddningsnivå.
OBS! Hur batteriet bäst långtidsförvaras kan endast batterileverantören svara på vad som gäller för deras batterier.

Generellt

Ska man se till att batteriet är försett med ett batterihanteringssystem, BMS som övervakar och kontrollerar de enskilda cellerna i batteriet och skyddar dem från skador.

Viktiga funktioner för ett BMS-system:

  • Överbelastningsskydd
  • Djupurladdningsskydd
  • Överspänningsskydd
  • Aktiv cellbalansering
  • Laddningskontroll
  • Termiskt cellskydd
  • Skydd mot kortslutning

 

Övrigt

De flesta fritidsfordon har manöverpaneler som utnyttjar batterispänningen som ett mått på laddningsnivån i batteriet. Glöm detta då ett litiumbatteri levererar energi med samma spänningsnivå från fulladdat tillstånd tills att batteriet stängs av för att undvika djupurladdningskador. Du bli alltså inte förvarnad om att energin i batteriet snart tar slut genom att iaktta manöverpanelen i fordonet. I stället har en del batterileverantörer löst detta genom att via en applikation som laddas ner till en smartphone för att övervaka laddningsstatus med mera i telefonen. Nyare fritidsfordon som kan beställas med litiumbatterier som tillval har oftast en mätshunt installerat på batteriet som är kopplad till manöverpanelen för att på så vis räkna ut hur mycket energi som finna kvar i batteriet. Man mäter då all förbrukning som lämnar batteriet och som kontinuerligt jämförs med litiumbatteriets totala kapacitet.

Viktigt

Allt denna information måste leverantören av litiumbatteriet kunna svara på då det finns så många olika tekniska lösningar som kan skilja sig en hel del mellan olika leverantörer och olika typer av litiumbatterier.
Lika viktigt är att till leverantören av litiumbatteriet uppge vilka betingelser som batteriet förväntas att arbeta i så att rätt typ av batteri kan väljas.

Björn Söderberg
Trafik, teknik och trygghet

Uppdaterar…
  • Inga produkter i varukorgen.