Ny epok i Caravan Club

När Caravan Clubs nyvalda riksordförande Roger Hansson slog klubban i bordet efter riksstämman den 8 maj markerade det ett slut på en epok och början på något nytt.

Publicerad2021-06-24

I fortsättningen har Caravan Club of Sweden stämma varje år.

– Men förhoppningsvis är det här både första och sista gången vi har årsstämman digitalt, konstaterade Roger.

Under årsstämman beslutade delegaterna att ändra stadgarna när det gäller föreningens högsta beslutande organ. Hittills har Caravan Club arrangerat riksting vartannat år, däremellan har föreningen haft representantskapsmöten, RP. Den tydligaste skillnaden mellan arrangemangen har dels varit att Caravan Clubs ordförande alltid väljs på tinget, dels tillställningens omfattning.

Tingen som symboler
Traditionellt har rikstinget symboliserat själen i organisationen. Rikstinget har varit en träffpunkt för en stor del av föreningens medlemmar. Riksstämman, med ordförandeval och andra viktiga beslut, har egentligen bara varit en liten del av tinget. För de många deltagarna har det varit minst lika viktigt att få träffas, lära känna andra Caravanare och att se sig om på en ny plats. Tingen har ofta bjudit på omfattande program som visat upp så mycket som möjligt av den arrangerande sektionens resurser.

Men allting har sin tid och under flera år har intresset för rikstingen minskat, både från deltagare och arrangörer. De senare har fått allt svårare att få ekonomi i arrangemangen.

Förändringen, som innebär att Caravan Club ska ha årsstämma varje år från och med år 2022, förväntas öka möjligheterna att ordna nya typer av verksamhet för medlemmarna.

Det blir inga officiella träffar i anslutning till årsstämman. Dessutom reduceras deltagarantalet kraftigt genom att sektionerna bara deltar med en representant vardera. Dessa delegater har dock ett röstetal motsvarande sektionens storlek.

Hopp för framtiden
Riksstämman inleddes med att riksordförande Börje Svärdström konstaterade att Caravan Club i år fyller 63 år och att ingen ens kunde föreställa sig vare sig covid-19 eller digitala möten när organisationen bildades. Han noterade också att en rad hedersmedlemmar deltog som lyssnare under det digitala mötet.

– I dagsläget känner vi ändå hopp inför framtiden, sa Börje. Och jag vill rikta ett stort tack till alla engagerade i vår verksamhet som på olika sätt bidragit till att vi har lyckats hålla våra campingar öppna trots pandemin.

– Den närmaste framtiden är fortfarande osäker, konstaterade han vidare. Den stora internationella träffen, FICC i Spanien, har flyttats till i höst. NCT kommer att arrangeras, men den norska Caravan-föreningen räknar med att få medlemmar har möjlighet att delta. Det är också osäkert vilka inreseregler som Finland kommer att ha i sommar.

Tidigare riksordförande Sven Hansson valdes sedan till mötesordförande.

Nya riksstyrelsen
Vid valen till riksstyrelsen avgick Börje Svärdström som riksordförande och Roger Hansson, Kungsbacka, ersätter honom på posten. Christel Christensen omvaldes som sekreterare och Christer Katus som ledamot. Annelie Svensson valdes till ny ledamot för två år. Kvarstående i styrelsen är Lasse Lindström, Therese Wiklund och Stefan Aldevik.

I samband med valen uppmanade en av delegaterna den nya valberedningen att se över den geografiska spridningen i riksstyrelsen inför nästa stämma. Nu finns den nordligast bosatta ledamoten i Solna.
Mer information om besluten på Caravan Clubs riksstämma finns på www.caravanclub.se

Roger Hansson valdes till riksordförande i Caravan Club of Sweden.

Verksamhetsplanen
Efter valen presenterade Roger Hansson den verksamhetsplan som ligger till grund för Caravan Clubs aktiviteter de närmaste åren. Hela planen finns i Fritidsmagasinet Caravan nr 1 i år och på hemsidan.

Vice riksordförande Lasse Lindström rapporterade både om det utökade samarbetet med företag som vill ha partnerskap med Caravan Club och om arbetet med Caravan Försäkring.

– Vår försäkring är verkligen en uppskattad och populär medlemsförmån, sa han.

CC Youth satsar
Therese Wiklund har lagt ner ett intensivt arbete på att få i gång aktiviteter inom ramen för CC Youth, den del inom CC Ung som vänder sig till lite äldre barn.

– I sommar har vi bland annat premiär för en kanothelg i Värmland och dessutom kommer vi att starta skrotfiske och kurser i geocaching på flera håll, berättade hon. CC Youth har en egen hemsida där medlemmarna kan hitta alla arrangemang.

Avslutningsvis tackade Börje Svärdström delegaterna, mötesordföranden och hälsade Roger Hansson välkommen som ny riksordförande i Caravan Club.

Lasse Lindström tackade Börje för hans insatser som ordförande under två mandatperioder. Och Roger Hansson avslutade mötet med:

– Tack alla, nu går vi ut i solen!

Uppdaterar…
  • Inga produkter i varukorgen.