Sektion: Riksorganisationen

Överlast kostar upp till 6 000 euro

I hela Europa inför myndigheterna allt högre straff för överlast. Tidigare har det varit glest mellan viktkontrollerna ute i Europa, men de senaste åren är det allt fler fritidsfordon som stoppas och bötfälls för överlast. I flera länder händer det dessutom att man tvingas lämna bilen eller vagnen vid vägen tills man lastat ur så mycket att fordonet rullar lagligt. I oktobernumret av den tyska tidningen Promobil finns en sammanställning över de bötesbelopp som gäller för 3,5 tons husbilar och husvagnsekipage i tio populära turistländer.

Publicerad 2018-11-15 11:12:54

Inga marginaler
Generellt beräknas överlast i procent av fordonets totalvikt. Det betyder att tio procent motsvarar 350 kilo, men straffsatsen börjar ofta redan på noll, det vill säga utan någon marginal. Redan en procent ger alltså böter i en del länder. De högsta straffsatserna finns i Storbritannien och Spanien, med upp till 6 000 respektive 4 600 euro i böter. Det motsvarar grovt räknat 60 000 och 46 000 kronor! I England finns heller inga marginaler. Procentsatsen beräknas från 3,5 ton medan Spanien accepterar upp till 5 procent innan det räknas som överlast.

Dyrt i Österrike
Flera av de länder som vi nordbor passerar på väg mot Medelhavet har också tuffa regler. Österrike ligger högst, med nolltolerans och upp till 2 180 euro i böter. De tyska reglerna är, än så länge, betydligt snällare för fordon upp till 7,5 ton. Här börjar straffskalan på 5 procent och 10 euro, över 30 procent kostar det 235 euro. Tyngre fordon kan få upp till 425 euro i böter för överlast. Men överlast blir inte bara dyrt i en poliskontroll. Flera länder har infört skärpta regler om polisutredningen visar att överlast orsakat eller försvårat en trafikolycka. Det leder ofta till allmänt åtal och då anpassas bötesbeloppet till bilförarens ekonomi. Och när polisen drar den slutsatsen är risken stor att också inblandade försäkringsbolag backar när det gäller kraven på ersättning. När fritidsfordon vägs kontrollerar polisen både totalvikten och axeltrycket. Den husbilsägare som utnyttjar garageutrymmet maximalt får snabbt för hög belastning på bakaxeln, även om framaxeln ligger långt under gränsen.

Det är väldigt vanligt att husbilar har ett långt överhäng, det vill säga bakaxeln långt framför bilens bakvägg. Last långt bak ger betydligt större tryck på bakaxeln än vad lasten faktiskt väger. Foto: Håkan Johansson

När du lastar ditt fritidsfordon måste du ta hänsyn till var lasten är placerad. I en husvagn ska du ha ett anpassat tryck på dragkulan på bilen. Ofta finns uppgifter om maximal vikt i bilens registreringsbevis. I husbilen är det lätt att lägga för mycket vikt på bakaxeln. Ofta innebär det att trycket på framaxeln minskar. Använd formeln nedan för att beräkna effekten av last som ligger bakom bakaxeln. Foto: Håkan Johansson

Gungbräda
Det här beror på att hela bilen kan ses som en gungbräda, med bakaxeln i mitten. Och ju längre bort från axeln vikten ligger desto större blir hävstången. Det betyder till exempel att ett cykelställ med två cyklar, totalt 50 kilo, förvandlas till 78,5 kilo högre tryck på bakaxeln.
(Se beräkningsformel här intill). Samtidigt sjunker trycket på fram­axeln i det fallet med 28,5 kilo. I vissa fall kan några hundra kilo extra last längst bak få förödande konsekvenser för bilens köregenskaper. Såväl styrning som broms- och väghållning riskerar att försämras.

Ändring i Sverige?
I Sverige, till skillnad från de flesta andra länder i beräknas bötesbeloppen för överlast på fordonets lastkapacitet. Den principen kommer sannolikt snart att ändras. Det finns ett färdigt förslag som innebär att polisen skulle kunna använda samma beräkningsmodell som gäller i andra länder. Det förändrar inte bötesbeloppen väsentligt, men däremot minskar risken för åtal och körkortsindragning för måttlig överlast. Ett komplett underlag för beslut lämnades till regeringen i början av året, men i dag vet ingen vare sig när eller ens om det faktiskt kommer en ändring.