Sektion: Riksorganisationen

Bexells stenar hörs i evighet

När stenar talar är texten evig. Ristat i sten blir det ju så. En gång uthuggna bokstäver finns kvar för alltid, så det är viktigt att det som står där är av vikt. Längs vägen från Varberg mot shoppingmetropolen Ullared finns skylten ”Bexells Talande Stenar” som pekar in på en liten väg som är lika oansenlig som skylten. Men stenarna som talar vittnar för evigt om en märklig gärning, så håll ögonen öppna när du passerat radiomasterna i Grimeton, ungefär en mil från Varberg.

Publicerad 2018-11-15 08:20:56

Det är lite av en upptäcktsresa att ge sig ut på spaning efter de talande stenarna. Och det ska sägas på en gång att de talar inte. Den beteckningen har sitt ursprung i ett citat som huggits in i en av de många stenarna ”Lapides loquentes semper habemus”. Det är latin och översatt blir det ”Talande stenar har vi alltid”.

Från ord till handling

Så var det säkert, den där dagen 1883, när stenarnas skapare, godsägaren Alfred Bexell på Torstorps säteri, fick besök av en amerikansk vän, W.W. Thomas Jr. Det var han som föreslog det latinska citatet och redan dagen efter ordnade Bexells stenhuggare att orden höggs in i en passande sten. Då fanns det redan massor av ”talande stenar” i det stora skogspartiet. Två stenhuggare arbetade i totalt sju år med att förverkliga Bexells projekt – vilket det nu var? För faktum är att syftet med de talande stenarna inte är helt klart, men det finns naturligtvis många idéer. De många talesätt och tänkvärdheter som finns här känns ofta tidlösa och kanske var det just därför Bexell ville ge dem i arv till framtiden?

Foto: Håkan Johansson

Foto: Håkan Johansson

Foto: Håkan Johansson

Foto: Håkan Johansson

Foto: Håkan Johansson

Många kända namn

Förutom citaten finns också namnen på en lång rad kända människor inhuggna i stenar och klippor. Totalt innehåller listan över 500 namn och här finns allt från kejsare, vetenskapsmän, författare och kompositörer till rena skojare och andra som blivit kända på mindre hedrande meriter. När Alfred Bexell dog, år 1900, lämnade han ett märkligt arv efter sig, men till att börja med var det egentligen ingen som var intresserad av det. Sakta tog naturen över stenar och hällar. Löven föll, mossan frodades och efter ett tag fanns det inte ett spår av alla aktiviteter i Bexells stenpark.

Återupptäcktes 1925

Det dröjde fram till 1925 innan de första talande stenarna återupptäcktes. Sedan dess har man hittat totalt 160 inhugga citat. De flesta finns på stenar, men några också på de många större klipphällarna i området. De senaste åren har området rustats upp, vilket gör det förhållandevis lätt att hitta många av de talande stenarna. Det finns en tydlig stigslinga i området som visar vägen till många av dem.

Hitta en ny sten

Men om du spanar riktigt noga kanske du hittar en ny talande sten. Det gör det extra spännande att åka till Bexells arv för att höra vad hans stenar har att säga, till exempel: ”Tron liksom kärleken kan icke påtrugas någon”, ”Fattiga och rika dödens hand gör lika”, ”På botnen af nöjets bägare ligger ångerns drägg”.

Fakta – hitta dit:

Från Varberg, kör väg 153 mot Rolfstorp. Efter samhället tar du av till höger mot Grimeton. Fortsätt till Torstorps gård. Efter 3 km sväng vänster vid skylt Golfbana. Passera banan och fortsätt några kilometer in i skogen, till en parkeringsplats. Där finns en informationstavla som visar vägen till stenarna.