Nya regler för elsparkcyklar

Från och med den 1 september är det inte längre tillåtet att parkera elsparkcykeln på gång- och cykelbanor eller att köra på gångbanor och trottoarer. – De nya reglerna ska förbättra framkomligheten, trafiksäkerheten och skapa trygghet för alla de som rör sig på våra gångbanor, säger Kristofer Elo, utredare på Transportstyrelsen.

Publicerad2022-09-23

Två nya regler som berör alla som använder elsparkcyklar träder i kraft idag den 1 september 2022:

Körförbud på gångbanor och trottoarer.
Parkeringsförbud på gång-, cykelbanor och trottoarer.
Bakgrunden är att antalet elsparkcyklar har ökat kraftigt i svenska städer de senaste åren vilket fått till följd att antalet olyckor där elsparcyklar varit inblandade har ökat. Från flera håll har det också efterfrågats tydliga regler för att komma tillrätta med problemen med slängda eller slarvigt parkerade elsparkcyklar på gång- och cykelbanor och att elsparkcyklar körts med för hög hastighet på gångbanor.
Elsparkcyklar ska numera parkeras på särskilda platser
I och med att det inte längre är tillåtet att parkera elsparkcyklar på gång- eller cykelbanor – om det inte är på särskilda parkeringsplatser för cyklar eller elsparkcyklar – får kommuner och polisen flytta elsparkcyklar. Det gäller även om de inte orsakar fara eller onödigtvis hindrar eller stör.
Undantag från regeln är barn, till och med det år som de fyller åtta år, som har rätt att köra elsparkcykel på gångbana om cykelbana saknas. Detsamma gäller personer med rörelsehinder som använder olika fordon som hjälpmedel.

Viktigt att tänka på när du använder elsparkcykel
Kör försiktigt när du passerar medtrafikanter. Sänk hastigheten och håll avståndet.
Anpassa hastigheten efter förhållanden på platsen, exempelvis vilka medtrafikanter du har, kurvor, underlag och sikt.
Det är inte tillåtet att köra en elsparkcykel på en trottoar eller gångbana.
Det är inte tillåtet att parkera en elsparkcykel på en gång- eller cykelbana om det inte finns en uppställningsplats eller anordning för parkering av cyklar.
Parkera inte elsparkcykeln på sådant sätt att den är i vägen för andra trafikanter. Tänk särskilt på äldre, barn, personer med rörelsehinder eller personer med nedsatt syn.
Det är inte tillåtet att framföra en elsparkcykel om du är för trött, sjuk eller påverkad av alkohol eller andra ämnen för att kunna cykla på ett betryggande sätt. n

Uppdaterar…
  • Inga produkter i varukorgen.